ad

Wereldtoiletdag: Hoeveel toiletten moet een school hebben?

Laatst bijgewerkt: oktober 2007

nieuws Het is aangewezen dat voor de kleuters de sanitaire ruimten minimaal bevatten:
- één kraan per 20 kleuters;
- één toilet per 15 meisjes of 25 jongens;
- één urinoir per 15 jongens, aangepast voor kleuters.
De urinoirs mogen eventueel door toiletten worden vervangen. Er wordt best in één stortbadje op aangepaste hoogte voorzien. Indien er wc-deurtjes worden geplaatst mogen deze niet afsluitbaar zijn langs de binnenzijde en moeten op die hoogte zijn dat er toezicht mogelijk is. Een ideale oplossing is dat er, naast een gemeenschappelijk sanitair lokaal bij de speelzaal of de open speelplaats, tussen twee klassen een kleine sanitaire ruimte met toezichtmogelijkheid wordt voorzien.

Het is aangewezen dat de sanitaire installaties voor het lager- en secundair onderwijs minimaal het volgende omvatten:
- 1 toilet per 15 meisjes of 25 jongens;
- 1 urinoir per 15 jongens;
- 1 kraan per 4 toiletten of urinoirs.
Een toiletruimte is minstens 0,80 m op 1,20 m met een naar buiten draaiende deur of 0,80 m op 1,50 m met een naar binnen draaiende deur. Deze deuren zijn voorzien van vrij-bezetsloten die, in geval van nood, van de buitenzijde kunnen worden geopend. Voor het buitengewoon onderwijs dient de grootte van de toiletruimtes te worden aangepast aan het type van buitengewoon onderwijs dat in de betrokken instelling wordt georganiseerd. Enkel voor de sanitaire installaties in het lager onderwijs dient er, indien mogelijk, tussen de onderkant van de deur en de vloer een open ruimte te zijn van 15 cm. Boven de deur dient een open ruimte van minimaal 30 cm te zijn.

De sanitaire lokalen moeten tegen het gure weer beschut zijn en van een minimale verwarming worden voorzien. De lokalen dienen zo te worden ontworpen dat ze voldoende kunnen worden verlucht. De toiletten binnen de gebouwen mogen niet rechtstreeks met de refter in verbinding staan. Er moet dus altijd een sas gelegen zijn tussen de toiletruimten en de eetzaal. De toiletruimten voor jongens en meisjes dienen, met uitzondering van deze voor de kleuterklassen, te zijn gescheiden.
Het is aangewezen dat:
• er bij de sanitaire installatie een onderhoudsberging, een uitgietbak en warm water wordt voorzien;
• hoe jonger de leerlingen, hoe dichter de sanitaire installatie bij hun verblijf is te vinden (klassen, speelklassen, open- of overdekte speelplaats);
• er per afzonderlijke vleugel van het gebouw en in gebouwen met verschillende verdiepingen een extra kleine sanitaire installatie per vleugel van het gebouw of per verdieping is voorzien;
• iedere instelling minimaal één toiletruimte voor personen met een handicap heeft;

Een toilet voor personen met een handicap is minstens 1,65 m op 2,20 m groot. De deur heeft een vrije doorgangsbreedte van 90 cm en draait naar buiten open. Een horizontale greep aan de binnenzijde van de deur vergemakkelijkt het openen en sluiten. De toestellen staan zo opgesteld dat er met een rolstoel een draaicirkel van 1,50 mkan worden gemaakt. Het toilet, inclusief de toiletbril, is 50 cm hoog. De afstand van de voorste rand van de toiletpot tot de achterliggende wand bedraagt 75 cm (een hangtoilet vraagt een extra aanpassing). Aan minstens één zijde van het toilet moet er een breedte van 90 cm zijn om een zijdelingse beweging te kunnen uitvoeren. Een toilet waar aan beide zijden een bewegingsruimte is, moet minstens 2,20 m op 2,20 m groot zijn.

Ten behoeve van het personeel dient elke instelling over één gescheiden sanitaire ruimte met minimaal één toilet en één wastafel voor mannen of vrouwen te beschikken. De vermelding "mannen" of "vrouwen" of een aangepast pictogram duidt aan voor wie de sanitaire ruimte is voorbehouden. Voor elke instelling dient er minimaal één toilet per 15 vrouwen of 25 mannen en één urinoir per 15 mannen te worden voorzien. De urinoirs mogen vervangen worden door toiletten. Elke sanitaire ruimte dient minimaal één wastafel te bevatten. Verder dient er één kraan voorzien te worden per vier toiletten of urinoirs. In elk toilet is er een kledinghaak.
ad


pub