ad

Hormoonbehandeling helpt vrouwen in menopauze

Laatst bijgewerkt: oktober 2019
patch-daytrana.jpg

nieuws Hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang kan de kans op hart- en vaatziekten verkleinen, maar geeft een verhoogd risico op trombose. De toediening van hormonen door een pleister of een neusspray kan het risico van trombose verkleinen. Dat blijkt uit onderzoek van het VU medisch centrum in Amsterdam.
Vrouwen in de overgang hebben vaak klachten zoals opvliegers. Hormoonbehandeling kan hier verlichting bieden. Tevens tonen verschillende onderzoeken aan dat hormoonbehandeling bij vrouwen kort na de overgang de kans op hart- en vaatziekten lijkt te verkleinen. Maar met het gebruik van hormonen in de vorm van een pil, net als bij de anticonceptiepil, is er een verhoogd risico op veneuze trombose (trombosebeen en longembolie). Dit risico is echter kleiner bij hormoonbehandeling met een pleister in plaats van een pil. Ook voor risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals cholesterol, zijn er verschillen aangetoond tussen de diverse toedieningsvormen.
Niet-orale toediening heeft minder negatieve effecten op belangrijke risicofactoren zoals ontsteking en bloedstolling. Anderzijds lieten de pleister en de neusspray ook een minder sterk positief effect zien op andere risicofactoren, zoals cholesterol en een aantal andere stollingsfactoren.
De resultaten geven aan dat niet-orale hormoonbehandeling niet gepaard lijkt te gaan met een verhoogd risico op het ontstaan van veneuze trombose.
ad


pub