ad

Stress is geen oorzaak van borst- of prostaatkanker

Laatst bijgewerkt: september 2019

nieuws Volgens Britse onderzoekers (in het European Journal of Cancer) is er geen bewijs dat stress op het werk leidt tot een grotere kans op borst- of prostaatkanker. Ze analyseerden gegevens van bijna 7000 Schotse werknemers (1000 vrouwen en 6000 mannen) over een periode van dertig jaar. Daaruit bleek dat mannen en vrouwen die zegden veel of matig aan stress onderhevig te zijn, iets meer kans maakten op borst- en prostaatkanker in vergelijking met personen die weinig stress rapporteerden. Er kon echter geen relatie gelegd worden tussen de mate van stress en de kans op kanker. De onderzoekers besluiten hieruit dat stress geen oorzakelijk factor is voor borst- of prostaatkanker.
ad


pub