ad

Vaccinatie tegen kinkhoest bij jongeren en volwassenen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
boostrix-120.jpg

nieuws Recent werd in de media aandacht besteed aan de vraag of een systematische herhalingsinenting tegen kinkhoest bij alle jongeren zinvol zou zijn.
Kinkhoest is bij adolescenten en volwassenen, dankzij een volledige of partiële immuniteit, meestal geen ernstige aandoening; de ziekte gaat wel gepaard met een chronische hoest, maar vertoont zelden de klassieke kenmerken en complicaties van kinkhoest, en wordt daarom vaak klinisch niet herkend; de infectie zelf kan echter wel worden overgedragen, en men heeft gezien dat adolescenten en volwassenen een belangrijke bron van besmetting zijn voor zeer jonge kinderen. Een hervaccinatie heeft dan ook niet tot doel deze adolescenten en volwassenen tegen kinkhoest te beschermen. Deze hervaccinatie heeft wel als doel de overdracht van kinkhoest naar kinderen die (nog) niet (volledig) werden gevaccineerd, bv. zuigelingen jonger dan 2 maand vóór hun eerste vaccinatie, tegen te gaan: het is immers bij deze zeer jonge kinderen dat kinkhoest het meest ernstig verloopt.
Daarenboven ziet men in meerdere landen met een hoge vaccinatiegraad dat het aantal gevallen van kinkhoest bij adolescenten en volwassenen de laatste 10 – 15 jaar is toegenomen, en er zijn aanwijzingen dat deze stijging het grootst is bij adolescenten. Deze toename blijkt vooral verklaard te worden door een toegenomen alertheid en verbeterde diagnosemogelijkheden. Bovendien worden, om de 2 à 5 jaar epidemische pieken gezien. Toch wordt een reële stijging niet uitgesloten, omdat de immuniteit verworven door vaccinatie begint te dalen na 3 à 5 jaar, en bescherming is niet meer aantoonbaar na 10 à 12 jaar. De immuniteit verworven na een doorgemaakte kinkhoestinfectie is evenmin levenslang.
In sommige landen, bv. Frankrijk, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, wordt daarom een systematische herhalingsinenting tegen kinkhoest bij alle adolescenten (op de leeftijd van 12 à 17 jaar) aanbevolen. Deze leeftijdsgroep is gemakkelijk te bereiken, en volgens sommigen is vooral deze groep, door het verlies van de immuniteit na de initiële vaccinatie, een belangrijke bron van besmetting.

Een andere strategie om de overdracht van kinkhoest naar de zeer jonge kinderen te beperken is de universele vaccinatie van adolescenten en volwassenen. Om een invloed te hebben wordt geschat dat meer dan 85% van de adolescenten en volwassenen zou moeten worden gevaccineerd, en dat de vaccinatie iedere 10 jaar zou moeten herhaald worden. Dit is organisatorisch waarschijnlijk moeilijk haalbaar, en de kostprijs is zeer hoog.
De Belgische Hoge Gezondheidsraad beveelt momenteel aan om prioriteit te geven aan de (her)vaccinatie van personen die frequent in contact komen met zuigelingen (bv. jonge ouders en hun naaste familiecontacten, het verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven, met inbegrip van onthaalmoeders).
Op dit ogenblik wordt voor de vaccinatie van kinderen tegen kinkhoest in België volgend schema aanbevolen: telkens één dosis op de leeftijd van 2 maand, 3 maand en 4 maand; een rappel op de leeftijd van 15 maand en op de leeftijd van 5 à 7 jaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het (gratis) acellulair kinkhoestvaccin, bij voorkeur als hexavalent vaccin (samen met de vaccins tegen polio, difterie, tetanus, hepatitis B en Hib).
De Hoge Gezondheidsraad raadt één herhalingsinenting tegen kinkhoest aan bij adolescenten en volwassenen die tijdens hun kinderjaren geen volledige vaccinatie tegen kinkhoest gekregen hebben. Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad kan de arts daarnaast op individuele basis voor elke volwassene een herhalingsinenting tegen kinkhoest overwegen, onafhankelijk van de vaccinatiestatus; daarbij wordt wel aanbevolen speciale aandacht te besteden aan volwassenen die in contact komen met zuigelingen: jonge ouders en hun naaste familiecontacten, alsook het verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven, met inbegrip van onthaalmoeders. Systematische vaccinatie tegen kinkhoest van adolescenten en volwassenen wordt op dit ogenblik in België dus niet aanbevolen.
Voor adolescenten/volwassenen dient gebruik gemaakt te worden van het vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest Boostrix®.

zie ook artikel : Kinderziekten

zie ook artikel : Infectieziekten (overzicht) en hun vaccinaties


bron: Belgische Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

ad


pub