Waterpret in tropische landen

Laatst bijgewerkt: July 2007

tips In tropische landen is het af te raden om in (zoet) oppervlaktewater (zeker stuwmeren, maar ook rivieren) te zwemmen of te baden. Oppervlaktewater in de tropen is vaak vervuild, bijvoorbeeld doordat vee aan het water drinkt of de rivier als wasplaats en / of riool wordt gebruikt. De vervuiling is niet altijd zichtbaar.
Zwemmen of pootjebaden in verontreinigd water kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen, huiduitslag en verschillende (darm)infecties. Zwerfvuil in het water of naast de waterkant kan ratten aantrekken. Ratten zijn de verspreiders van de ziekte van Weil. Wanneer er dode dieren in het water drijven, kan botulisme ontstaan. Een klein wondje kan al leiden tot een ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met de blote handen aan.
Blauwalgen komen overal ter wereld voor. Ze gedijen uitstekend bij watertemperaturen tussen de 20 en 30 graden Celsius. Ze komen vooral tot explosieve aantallen in stilstaand warm water, waar ze als een laag op drijven. Zo'n laag kan zich ophopen aan de oevers van meren, vennen, plassen, sloten, op stranden en in jachthavens. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals: Huiduitslag, geïrriteerde ogen, hoofdpijn, buikpijn, maagkramp, misselijkheid, braken en diarree. Kinderen zijn gevoeliger voor blauwalgen omdat ze eerder water inslikken.
In veel oppervlaktewater in (sub)tropische gebieden (in het grootste deel van Afrika, delen van Zuid-Amerika en het Nabije en Verre Oosten) komt bilharzia (=schistosomiasis) voor. Dit is een wormziekte, waar u ernstig ziek van kunt worden. De larven van de worm dringen de huid binnen bij zwemmen of pootje baden.

U kunt wel in een gechloreerd zwembad of in zee zwemmen.
Bij zwemmen in zee moet u wel rekening houden met andere risico’s, zoals gevaarlijke stromingen, getijden en beesten als haaien, kwallen of andere giftige dieren. Vooral als u gaat snorkelen of duiken is het belangrijk te informeren naar de plaatselijke gevaren.

zie ook artikel : Leptospirose of rattenziekte - Ziekte van Weil - Melkerskoortsverschenen op : 30/11/2010
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt