ad

Onrust over mogelijke gevaren van draadloos internet

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
computer-op-schoot.jpg

nieuws In Engeland vraagt de voorzitter van de Health Protection Agency, de belangrijkste overheidsdienst die moet toezien op gezondheidsrisico’s, om dringend de mogelijke risico’s van draadloos internet op scholen te onderzoeken. In 2002 vroeg het Britse Health Protection Agency dat de overheid geen sterke gsm-masten zou laten plaatsen in de buurt van scholen, tenzij de directie en de ouders daarmee akkoord gaan. Ook de Professional Association of Teachers, een vakbond van leraars, heeft aan de onderwijsminister gevraagd om dringend onderzoek te doen over de mogelijke gevaren van Wi/fi.
Ook in Oostenrijk en in Zweden gaan stemmen op om draadloos internet te verbieden in scholen.
Wi/fi gebruikt radiogolven met een zeer lage intensiteit. Een verblijf van één jaar in een Wifi-hotspot zou voor evenveel straling zorgen als een gsm-gesprek van twintig minuten. Een klas met 20 laptops en twee routers zou ongeveer evenveel stralen uitzenden als één GSM-toestel. Anderzijds zijn er studies die zouden aantonen dat Wi/fi tot drie keer meer straling afgeeft dan een gsm-mast.

Volgens de Britse professor Lowrie Challis, voorzitter van het Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) aan de universiteit van Nottingham en voorzitter van het Committee on mobile phone safety research, zijn er momenteel geen bewijzen dat de straling van Wifi-hotspots een gevaar zouden kunnen betekenen voor de gezondheid. Hij verwijst daarbij onder meer naar rapporten van de Wereld Gezondheids Organisatie.
Toch is hij van oordeel dat men, in afwachting van meer onderzoek, kinderen zou moeten aanraden hun draagbare computer niet op schoot te houden wanneer ze voor een relatief langere periode online gaan, zoals men hen ook op het hart drukt hun gsm-toestel niet teveel te gebruiken. Het is beter om de laptop op tafel te zetten. Wanneer de laptop te dicht bij het lichaam staat, zou de straling vergelijkbaar kunnen zijn met die van een GSM-toestel.

zie ook artikel : Straling - De bestraalde mens
ad


pub