Tips bij hyperventilatie

Laatst bijgewerkt: januari 2009

tips Wanneer u gespannen of angstig bent, kunnen daardoor verschillende klachten ontstaan. Hyperventilatie is één van die klachten. Hyperventilatie wil zeggen dat u te snel of te diep ademt. Het is alsof het lichaam zich voorbereidt op een inspanning. Hierdoor adem je te veel zuurstof in en daalt de hoeveelheid koolzuurgas in het lichaam (respiratoire alkalose). Bij een tekort aan CO2 ontstaat vaatvernauwing, waarbij een vermindering van de bloedvoorziening van de hersenen optreedt en de zuurstof minder goed aan de weefsels wordt afgeven. Dit kan een aantal vervelende verschijnselen veroorzaken zoals: een benauwd gevoel, kortademigheid, prikkelingen in handen en voeten, slappe, onzekere benen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, wazig zicht, het gevoel flauw te vallen, versnelde hartslag…

Het kan zijn dat u maar één keer in uw leven zulke klachten krijgt. De aanvallen kunnen echter ook regelmatig terugkeren.
• Als u een aanval heeft of voelt aankomen, probeer dan rustig te ademen. Neem bijvoorbeeld drie seconden om in te ademen en zes om uit te ademen.
• Soms helpt het om uzelf af te leiden. Bijvoorbeeld door bij een aanval oefeningen te gaan doen zoals kniebuigingen of door hardop te gaan lezen.
• Probeer na te gaan waarom bepaalde situaties spanningen oproepen. Het kan zijn dat u zich niet van angst of spanningen bewust bent, maar dat u wel last heeft van de verschijnselen.

Volgende middeltjes kunnen helpen:
• in- en uitademen door een rubberen slang met een smalle opening (bv. een stukje tuinslang van 50 cm);
• in- en uitademen in een papieren of plastic zak, die u voor neus en mond houdt;
• in- en uitademen terwijl u voor mond en neus met beide handen een gesloten schelp vormt.
Door deze methodes een à twee minuten toe te passen, wordt een deel van het koolzuurgas terug ingeademd waardoor de klachten verdwijnen. Opgelet: deze methoden mogen enkel worden toegepast wanneer u zeker bent dat het om hyperventilatie gaat. Wanneer het bv. om een hartaanval gaat, kunnen ze gevaarlijk zijn.
Na een aanval is het verstandig om een arts te raadplegen. Hij zal nagaan of u inderdaad met hyperventilatie te maken kreeg en niet met een andere aandoening.
Om nieuwe aanvallen te vermijden, moeten de eigenlijke oorzaken worden weggewerkt. Is een foute ademhaling de boosdoener, dan moet het ademhalingspatroon worden aangepakt. Hiervoor kunt u terecht bij een kinesitherapeut, die u hoofdzakelijk zal leren met de buik – en dus niet met de borstkas - te ademen. Ook het langzamer en gelijkmatiger ademen zal tijdens de behandeling de nodige aandacht krijgen. Indien de hyperventilatie in de hand wordt gewerkt door angst, stress of bedreigende situaties, moeten ook deze worden aangepakt.

zie ook artikel : Hyperventilatie


bron: Nederlands Huisartsen Genootschap
verschenen op : 02/03/2007 , bijgewerkt op 06/01/2009
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt