ad

Wanneer kan u uw ogen met lazer laten behandelen?

Laatst bijgewerkt: oktober 2007

nieuws Er bestaan tegenwoordig verschillende vormen van laserbehandeling om ver- of bijziendheid te corrigeren, zodat men minder afhankelijk wordt van het dragen van een bril of contactlenzen.
Indien u aan volgende criteria voldoet, komt u eventueel in aanmerking voor laserbehandeling:
• U bent 18 jaar of ouder.
• U bent in goede algemene gezondheid.
• De sterkte van uw brilglazen of contactenzen is gedurende het laatste jaar onveranderd gebleven.
• Beide ogen hebben een goed zicht.
• De sterkte van uw brilglazen of contactlenzen ligt tussen -10 en + 4 D.

U komt niet in aanmerking voor laserbehandeling:
• indien u zwanger bent
• indien u in het verleden een Herpes of andere virale oogontsteking hebt gehad.
• indien u cortisone of andere medicamenten gebruikt die de wondgenezing beïnvloeden.
• indien u lijdt aan diabetes mellitus
• indien u een bepaalde ziekte van het hoornvlies hebt (keratoconus)
• Voor sommige beroepen zoals het leger, de politie, de luchtvaart, zeevaart, vrachtvervoer,... worden eisen gesteld aan het gezichtsvermogen en is het uitvoeren van een refractieve ingreep niet altijd toegestaan. Informeer u hierover.
• indien u lijdt aan ouderdomsverziendheid en daarvoor een leesbril gebruikt.

zie ook artikel : Refractieve chirurgie: ooglaser en inplantlenzen
ad


pub