ad

De Hoge Gezondheidsraad raadt vaccinatie tegen rotavirus aan bij zuigelingen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
baby-gewoon-mooi.jpg

nieuws In een pas gepubliceerd advies adviseert de Hoge Gezondheidsraad aan de ouders van zuigelingen om hun kinderen te laten vaccineren tegen het rotavirus. Het vaccin moet toegediend worden tussen 2 en 6 maanden (samen met de andere aanbevolen vaccins). Oudere kinderen moeten niet gevaccineerd worden.
Om alle kinderen te kunnen vaccineren, vraagt de Hoge Gezondheidsraad dat het vaccin gratis zou aangeboden worden binnen het basisvaccinatieschema. Dat is voorlopig niet het geval, maar het vaccin wordt wel (gedeeltelijk) terugbetaald door de ziekteverzekering.
Rotavirussen zijn de belangrijkste oorzaak van ernstige maag-darminfecties (gastro-enteritis) bij zuigelingen en jonge kinderen. Wereldwijd zijn rotavirusinfecties jaarlijks verantwoordelijk voor 125 miljoen gevallen van gastro-enteritis bij kinderen en voor ongeveer 400.000 tot 600.000 sterfgevallen, waarvan 82% in ontwikkelingslanden.
In westerse landen is de ziekte zelden dodelijk, maar is ze wel de belangrijkste oorzaak van ernstige diarree en braken, en ook de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname en de tweede oorzaak van medische raadpleging voor kinderen jonger dan 5 jaar. Verscheidene studies hebben aangetoond dat het rotavirus verantwoordelijk was voor 20 tot 50 % van de ernstige maagdarm-infecties bij kinderen jonger dan 5 jaar waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig was vanwege uitdrogingsverschijnselen. In België wordt het het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen wegens gastro-enteritis door rotavirus geschat op 6.000 à 7.000. De kans om besmet te worden bedraagt 4 op 100 kinderen jonger dan 2 jaar, en 1,8 per honderd kinderen beneden 5 jaar.
De meeste infecties treden op tussen de leeftijd van 6 tot 24 maanden. De infectie is seizoensgebonden en komt vooral voor in de maanden januari tot maart.

zie ook artikel : Rotavirus (gastroenteritis)
ad


pub