Nieuw product om te stoppen met roken

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
sigaretten-150.jpg

nieuws Sinds december is een nieuw product op de markt om te stoppen met roken. Varenicline (Merknaam: Champix®) is het eerste van een nieuw klasse geneesmiddel, de selectieve, partiële nicotine-acetylcholine receptor agonisten. Het bindt zich op de nicotinereceptoren in de hersenen en vertoont een dubbele werking. Enerzijds verminderen de drang naar nicotine en de andere symptomen van nicotineontwenning, anderzijds kan dit geneesmiddel het bevredigingsgevoel doen afnemen van iemand die tijdens zijn behandeling een sigaret zou roken.
Varenicline is enkel op voorschrift beschikbaar en moet beschouwd worden als een echte rookstopbehandeling onder medisch toezicht. In twee identiek opgezette studies hadden de patiënten die gedurende 12 weken een behandeling met varenicline kregen (1 mg, tweemaal per dag), bijna vier keer meer kans op een geslaagde rookstop dan personen uit de placebogroep.
De kostprijs van varenicline bedraagt 3,2 euro per dag voor een onderhoudsbehandeling. De patiënt moet een datum vooropstellen waarop hij/zij wil stoppen met roken. De toediening van varenicline moet 1 tot 2 weken voor die datum beginnen. De aanbevolen behandelingsduur bedraagt 12 weken. Aan patiënten die na 12 weken met succes zijn gestopt met roken, kan een extra kuur van 12 weken worden overwogen.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid van een additionele 12 weken durende behandeling bij patiënten bij wie het niet lukt om tijdens de eerste behandeling te stoppen met roken, of die na de behandeling weer gaan roken. Bij de behandeling voor het stoppen met roken is het risico voor terugval naar het roken verhoogd in de periode direct na het beëindigen van de behandeling. Bij patiënten met een hoog risico tot terugval kan het afbouwen van de dosis worden overwogen.
Champix® wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen.
Het produkt kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken en dus de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloeden. Patiënten wordt geadviseerd om niet te rijden of complexe machines te bedienen en om andere potentieel gevaarlijke activiteiten te vermijden, tot bekend is of dit geneesmiddel hun vermogen om deze activiteiten uit te oefenen beïnvloedt.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram