ad

Ook volwassenen moeten zich vaccineren tegen kinkhoest

Laatst bijgewerkt: november 2019

nieuws Kinkhoest (of pertussis) is een van de typische kinderziekten waartegen de meeste zuigelingen vanaf 2 maanden worden gevaccineerd.
De laatste jaren wordt echter een stijging van het aantal kinkhoestgevallen vastgesteld. De reden van deze toename is nog niet duidelijk. Studies wijzen wel op een vermindering en zelfs het verdwijnen van de immuniteit 5 tot 10 jaar na de laatste kinkhoestvaccinatie. Bij jongeren en volwassenen is kinkhoest meestal niet ernstig. Het belangrijkst verschijnsel is min of meer hevige en langdurige hoest. Studies tonen aan dat 1/10 tot 1/3 van de gevallen van langdurige hoest bij volwassenen te wijten zou zijn aan een infectie door de kinkhoestbacterie. Probleem is echter dat die jongeren en volwassenen zuigelingen kunnen besmetten die nog niet gevaccineerd zijn. Het is duidelijk aangetoond dat de intrafamiliale overdracht een belangrijke besmettingsbron is. Volwassen patiënten vormen op dit ogenblik dan ook de belangrijkste infectiebron voor zuigelingen.

Daarom raadt de Hoge Gezondheidsraad het volgende aan:
• Eén enkele dosis kinkhoestvaccin toe te voegen aan de thans aanbevolen herhalingsvaccinatie tegen difterie en tetanus bij jongeren en volwassenen die tijdens hun kinderjaren geen volledige kinkhoestvaccinatie gekregen hebben. Met name zouden ze een eenmalige inenting met Boostrix moeten krijgen, een vaccin dat naast tetanus en difterie ook beschermd tegen kinkhoest.
• Mensen die als kind wel volledig zijn ingeënt, kunnen zich op vrijwillige basis opnieuw laten inenten met het nieuwe vaccin.
• Vaccinatie wordt verder aanbevolen voor alle volwassenen die in contact komen met zuigelingen (jonge ouders en hun naaste familiecontacten, verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven).
ad


pub