ad

Borstkankerscreening kan honderden vrouwen het leven redden

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
mammografie-toestel.jpg

nieuws In Vlaanderen krijgt 1 vrouw op de 9 voor haar 75ste borstkanker. De helft van alle borstkankers treedt op bij vrouwen van 50 tot 69 jaar.
De kans op volledige genezing is 95%, op voorwaarde dat de tumor in een pril beginstadium gevonden wordt, lang voor hij voelbaar is.
Sinds 2001 is er in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat zijn waarde bewezen heeft. Het succes van zo’n bevolkingsonderzoek staat of valt met de participatiegraad (het percentage vrouwen tussen 50 en 69 jaar dat deelneemt) en de participatietrouw (het moet om de twee jaar). Daar wringt het schoentje. Er nemen te weinig vrouwen uit de doelgroep deel aan het onderzoek.
Dat was voor de Vlaamse Liga tegen Kanker een voldoende reden om alle betrokkenen van de borstkankerscreening bij mekaar te brengen. Om met zijn allen het bevolkingsonderzoek een nieuwe impuls te geven.
Kom op tegen Kanker zal tegen begin 2007 een grote sensibilisatiecampagne voorbereiden om vrouwen te motiveren deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.
ad


pub