Voorkom hoogteziekte

Laatst bijgewerkt: juli 2006
bergen.jpg

nieuws Hoogteziekte wordt veroorzaakt door lage zuurstofspanning bij verblijf op grote hoogte. Hoogteziekte treedt in het algemeen pas op boven de 2500 meter. De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt per individu en verschijnselen kunnen ook op lagere hoogte optreden. Het is meestal niet voorspelbaar wie last van hoogteziekte zal krijgen. Wel hebben mensen die eerder hoogteziekte hebben gehad, meer kans er de volgende keer ook last van te krijgen. Hoogteziekte kan worden voorkómen door het lichaam de tijd te geven te acclimatiseren.
Milde hoogteziekte: Deze treedt op enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en algemeen onwelbevinden, een soort kater gevoel.
Behandeling bij milde hoogteziekte bestaat uit het niet verder stijgen en eventueel afdalen als de verschijnselen niet binnen enkele dagen verbeteren. Bij hoofdpijn kan men paracetamol gebruiken. Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof gegeven worden.
Ernstige hoogteziekte: Hierbij verergert de hoofdpijn, de kortademigheid verhevigt en treedt ook in rust op, met name 's nachts. Men kan zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkemansloop. Dit is een ernstige aandoening en kan zonder behandeling leiden tot vocht in de longen en hersenen (long- en hersenoedeem), coma en de dood.
De behandeling van ernstige hoogteziekte bestaat uit het direct afdalen! Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof gegeven worden.

• Stijg langzaam naar hoogten boven de 2500 meter;
• Acclimatiseer gedurende 2 dagen als u stijgt tot boven de 2500 meter;
• Gebruik geen alcohol of slaapmiddelen;
• Slaap bij voorkeur niet meer dan 300 meter hoger dan de vorige nacht tevoren;
• In overleg met een arts kan een geneesmiddel (acetazolamide) worden gebruikt om de acclimatisering te bevorderen bij: mensen die eerder hoogteziekte hebben gehad, of bij mensen die plotseling moeten stijgen naar slaaphoogtes boven de 3500 meter, waarbij acclimatisering niet mogelijk is.

zie ook artikel : Hoogteziekte: hoofdpijn in de bergenverschenen op : 30/11/2010


pub