ad

Prenatale controle syfilis bij zwangere vrouwen nodig

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
chirurg-150.jpg

nieuws In België verdient het volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg aanbeveling om alle vrouwen voor of in het begin van de zwangerschap te testen op syfilis aan de hand van een zg. treponemale test omdat een behandeling gunstig is voor de prognose van zowel de moeder als de foetus.
Een van de eigenschappen van Treponema pallidum, de verwekker van syfilis, is dat de bacterie door de placentabarrière heen breekt en schade kan berokkenen aan de ongeboren vrucht. Congenitale syfilis leidt in ruim twee derde van de gevallen tot sterfte van de foetus, vroeggeboorte of aangeboren afwijkingen, vooral als de moeder een recente primaire of secundaire syfilis heeft. Dat is de belangrijkste reden om zwangere vrouwen zo snel mogelijk te screenen op syfilis, vooral omdat de behandeling nog steeds eenvoudig en doeltreffend is en ook mogelijk is tijdens de zwangerschap.
Syfilis tijdens de zwangerschap is vooral risicovol voor de vrucht. Voor de zwangere vrouw zelf verloopt de ziekte niet ernstiger dan bij niet zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen kunnen vanaf het begin van de infectie (en niet pas na enkele weken zoals vroeger werd gedacht) besmettelijk zijn voor de foetus. Deze besmettelijkheid kan jarenlang aanhouden. Wel is het zo dat de verticale transmissiekans geleidelijk aan afneemt en na ongeveer acht jaar vrijwel niet meer aanwezig is. Borstvoeding is niet besmettelijk, tenzij er actieve syfilitische letsels aan de borst zijn.
De prevalentie van syfilis bij zwangere vrouwen wordt in Europa geschat op 0,02-4,5%. Voor België wil dat zeggen dat er 20 tot 4500 seropositieve vrouwen zijn per 100.000 zwangerschappen. In België zijn er ongeveer 100.000 zwangerschappen per jaar.
Uit een rondvraag bleek dat gynaecologen in België niet meer systematisch screenen op syfilis, in tegenstelling tot wat de internationale richtlijnen aanbevelen. Veel artsen nemen immers aan dat syfilis zo zeldzaam geworden is in onze contreien dat het de moeite niet meer loont om te screenen op syfilis.
In de recente aanbeveling van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) blijft de richtlijn van kracht om elke zwangere vrouw te screenen. Er bestaat voldoende bewijs dat die actie leidt tot vermindering van het aantal kinderen dat geboren wordt met klinische of serologische congenitale syfilis.
Het is aangeraden vrouwen te testen bij hun eerste prenatale raadpleging omdat transmissie meestal plaatsvindt na het eerste trimester van de zwangerschap. Bij vrouwen uit hoogrisicogroepen (sekswerkers, druggebruikers en gedetineerden) kan men overwegen opnieuw te testen in het derde trimester en bij de bevalling.


bron: Vlaams Infectieziektebulletin, nr. 55 2006/1

ad


pub