Oproep Prinses Mathildefonds Vrouwen en gezondheid

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Elk jaar, in december, kent het Fonds de Prinses Mathildeprijs toe (waarde 9000 €) aan een bijzonder initiatief dat de positie versterkt van mensen en groepen die om wat voor reden ook kwetsbaar in de samenleving staan.
De eerste drie edities van de Prijs (2001-2003) beoogden de versterking van de positie van kwetsbare kinderen en jongeren.
Voor de drie daarop edities (2004-2006) bekroont de Prinses Mathildeprijs een initiatief dat de kracht van vrouwen in beeld brengt en hun vermogen om van de samenleving een betere plek te maken voor iedereen.
De Prijs 2006 mikt op genderbewuste initiatieven die bijdragen tot het verspreiden van kennis en ‘goede praktijken’ inzake zorg voor de gezondheid van vrouwen.
Komen in aanmerking (niet limitatieve lijst) :
- projecten van zorgverstrekking op maat van vrouwen
- preventieve acties op maat van vrouwen
- ondersteuningsinitiatieven vanuit de hulpverlening of omgeving rond psychosomatische klachten en psychisch lijden
- projecten die de toegang tot gezondheid(zorg) bevorderen (aandacht voor culturele diversiteit, kansarmoede)
- projecten met aandacht voor de relatie tussen patiënt, gezin en zorgverlener
Uiterste datum indiening dossiers : 31/05/2006
Info:
www.kbs-frb.be


pub