ad

Borstverkleining

Laatst bijgewerkt: april 2019

dossier

Bij borstvergroting is het uitgangspunt: de creatie van een meer vrouwelijke borst. Borstverkleining wordt meestal uit andere overwegingen gewenst. Het uiterlijke aspect van de te zware borst is voor vrouwen niet het belangrijkst; lichamelijke en functionele klachten kunnen lichamelijk en psychisch een zware last vormen, waaronder een vrouw zowel letterlijk als figuurlijk gebukt gaat.

borstverkleining-voor-en-na-OP-250.jpg

De operatie

Een borstverkleinende operatie vindt meestal onder narcose plaats. De opnameduur in kliniek of ziekenhuis is één of enkelen dagen. Een borstverkleinende operatie is een ingreep waarbij grote wondoppervlakte ontstaan. Het is ook een vrij langdurige operatie van ongeveer twee tot drie uur. Aangezien de borst aan de oppervlakte van het lichaam zit, is het voor de patiënte een niet erg ingrijpende of zware operatie. Pijn valt over het algemeen mee. Na de operatie is langdurige bedrust niet nodig. Het bloedverlies is over het algemeen beperkt. Bloedtransfusies zijn in de praktijk niet nodig. Er bestaand diverse operatietechnieken om borsten te verkleinen. Persoonlijke ervaringen en achtergronden van de plastische chirurg spelen bij de keuze van operatietechniek een rol. Alle technieken hebben met elkaar gemeen dat er huid moet worden verwijderd om de vorm van de borst te herstellen en onderhuidse vet- en klierweefsel om het volume en het gewicht te verminderen. De tepel, die naar boven moet worden geplaatst, blijft met het lichaam verbonden en behoudt zijn eigen bloedcirculatie. In de meeste gevallen is met standaardtechnieken een goed resultaat te bereiken. Er zijn echter specifieke situaties waar andere operatietechnieken gewenst zijn. Zo kan bij de jonge vrouw met slechts een beperkt overgewicht van de borst correcties op zodanige wijze plaatsvinden, dat alleen een litteken rondom de tepel ontstaat. In het wondgebied worden meestal draintjes achtergelaten. Dit zijn dunne kunststof buisjes die door de huid naar buiten komen en die met een vacuümfles verbonden zijn. Nalekkend bloed of weefselvocht wordt via de draintjes weggevoerd. Na één of enkele dagen kunnen de draintjes worden verwijderd. Na afloop van de operatie wordt een steungevend verband aangebracht. Na enkele dagen kan het worden vervangen door een b.h.

zie ook artikel : Mijn verhaal: Een borstverkleining

Grootte en vorm van de nieuwe borsten

borstverkleining-voor-OP-180.jpg

Jonge vrouw met zware borsten

Vóór de operatie wordt door de plastisch chirurg bij de vrouw op de huid van de borsten aangetekend hoe de operatiesnede zullen verlopen. Het patroon dat hierbij ontstaat, is voor een belangrijk gedeelte bepalend voor de uiteindelijke vorm van de borsten.

borstverkleining-na-OP-180.jpg

Een half jaar na de borstverkleining

Bij het aanbrengen van dit patroon zal ter sprake komen hoe groot de patiënt haar nieuwe borsten wenst. Binnen bepaalde grenzen kan rekening worden gehouden met persoonlijke wensen.
Patiënten moeten beseffen dat de plastische chirurg kan proberen tot cup B te komen, maar dat dit iets anders is dan dat hij deze cupmaat kan garanderen. Ook wordt goed op gelet op symmetrie, maar dit kan niet zonder meer worden gegarandeerd. Overigens zijn de borsten zelden echt symmetrisch, maar de meeste vrouwen zijn zich hiervan niet bewust.
Veel vrouwen met zware borsten hebben een gezet of zwaar figuur. Als zij veel te zwaar zijn, wordt geadviseerd vóór de operatie eerst af te vallen. Als dit lukt, kunnen de borsten worden verkleind in overeenstemming met het figuur wat de patiënte dan heeft. Indien een vrouw eerst haar borsten laat verkleinen en daarna gaat vermageren, zullen de borsten aan deze vermagering meedoen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de borsten slap worden en uitzakken.
De tepelhof van de zware borsten is dikwijls beduidend te groot. Tijdens de operatie wordt de tepelhof dan verkleind. Een gebruikelijke doorsnee is ongeveer 4 cm.

Na de operatie

Borstverkleining is in verhouding met de lange operatieduur en de grote wondopppervlakten die erbij ontstaan, voor de meest patiënten een niet zo erg pijnlijke operatie. Binnen 24 uur kan de vrouw onder begeleiding weer uit bed komen en zichzelf verzorgen. Als richtlijn voor wat na een borstverkleinende operatie wel en niet mag, geldt dat alles wat het lichaam makkelijk toelaat en dat niet pijnlijk is, is toegestaan. De wonden behoeven na de operatie geen speciale verzorging. Voor zover er uitwendige hechtingen zijn gebruikt, worden deze na zeven tot veertien dagen verwijderd. Hierna kan gedoucht of gebaad worden. Het is aan te raden de eerste drie weken na de operatie dag en nacht een steunende b.h. te dragen. Daarna is het voldoende dat dit alleen overdag gebeurt. Na het verwijderen van de hechtingen kunnen de littekens, de tepels en de huid van de borsten één à tweemaal daags voorzichtig worden ingemasseerd met een crème die de huid tegen uitdrogen beschermt.

Littekens

Bij borstverkleining ontstaan uitgebreide littekens. De littekens bevinden zich rondom de tepel, in de plooi onder de borst en er onstaat een verbindingsteken tussen deze twee in. Het littekenpatroon dat na de borstverkleining ontstaat lijkt op het figuur van een anker.
Soms geneest een wond zo mooi dat het litteken nauwelijks te zien is. Toch is het er wél. In het begin zijn littekens dikwijls rood en dik. Na verloop van maanden of jaren raakt het litteken uitgerijpt en verdwijnt de roodheid. De breedte van het litteken blijft.

Complicaties

Bij borstverkleining onstaat een groot inwendig wondopppervlak. Ondanks zorgvuldige bloedstelping kan een nabloeding optreden.
Zoals na iedere operatieve behandeling kunnen infecties optreden. Na borstverkleining komt dit niet dikwijls voor.
Indien de bloedcirculatie van de wondranden of van het tepelgebied te kort schiet, kan weefselversterf optreden. De medische term hiervoor is necrose. Soms betreft dit slechts kleine wondrandjes, soms echter grotere gebieden.
Afsterven en vervolgens afstoten van een gehele tepel kan vóórkomen. De kans hierop is echter zeer gering. In een dergelijk geval zal verdere chirurgie nodig zijn om de tepel te herstellen.
Als gevolg van te kort schietende bloedcirculatie kunnen in een tepel pigmentveranderingen optreden.

Openspringen van wonden Het gebeurt nog weleens dat een deel van de wond na één of twee weken openspringt. Over het algemeen is dit geen ernstig probleem. De wond kan met behulp van ‘zwaluwstaart’-pleistertjes of met enkele steunhechtingen opnieuw worden gesloten. Een gevolg kan zijn dat het litteken ter plekke breder wordt. Indien dit na verloop van ongeveer een half jaar voor de patiënt storend is, kan zo nodig een nacorrectie plaatsvinden. Gevoel in de tepel Het gevoel in de tepel kan worden onderscheiden in het gewone gevoel, zoals de huid van het gehele lichaam die heeft, en erogene gevoeligheid. Kort na de operatie kunnen beide soorten gevoel verminderd of zelfs geheel afwezig zijn. Meestal komt het gevoel na enkele maanden weer terug. Dit is echter niet altijd het geval. Wonden kunnen genezen met abnormaal brede, dikke en rode littekens. In de volksmond heet dit ‘wild vlees’; de medische term hiervoor is littekenhypertrofie. Dit wil zeggen dat de littekenvorming ‘op hol is geslagen’ en dat er veel meer littekenweefsel is gevormd dan voor de genezing feitelijk nodig is. Medisch-lichamelijk gezien is het een onschuldige aandoening. Cosmetisch gezien is dit echter een vervelende aandoening, omdat de lettekens ontsierend en opvallend kunnen worden. De grote littekens die ontstaan bij een borstverkleining vormen het grootste nadeel van deze behandeling.

Borstonderzoek na verkleining

Iedere vrouw loopt het risico ooit in haar leven te worden geconfronteerd met een kwaadaardigheid in de borst. Bij borstverkleining wordt een belangrijk deel van het klierweefsel verwijderd. Er blijft echter klierweefsel achter en hiermee kan iets gebeuren. In de praktijk is het risico van borstkanker na borstverkleining zeker niet groter dan zonder operatie. De verschillende onderzoeksmethode van de borst zijn na borstverkleining nog mogelijk. Ook is borst-zelfonderzoek nog mogelijk. Wel zal de borst na de operatie anders aanvoelen dan voorheen, zodat de vrouw hiermee opnieuw vertrouwd moet raken.

Borstvoeding na verkleining

Indien een operatietechniek wordt gekozen waarbij het klierweefsel van de borst onder de tepel wordt verwijderd, dan is de borstvoeding niet meer mogelijk. Indien echter een operatietechniek wordt gekozen waarbij dit weefsel wordt gespaard, is borstvoeding nog wel mogelijk.
Vrouwen die aan borstverkleining denken en die tevens op niet al te lange termijn gezinsuitbreiding overwegen, doen er verstandig aan eerst het gezin te voltooien en pas daarna een borstverkleining te laten uitvoeren.
ad