Borstvergroting

Laatst bijgewerkt: april 2019

dossier Bij veel vrouwen leeft het verlangen naar grotere en/of stevigere borsten. Aan dit verlangen kunnen verschillende redenen ten rondslag liggen. De borsten kunnen vanaf jongsaf aan onderontwikkeld zijn of zij kunnen in de loop der jaren kleiner en slapper zijn geworden, bijvoorbeeld na zwangerschap(pen).
Wat een vrouw als een juiste grootte van haar borsten ziet is een zeer persoonlijke zaak. De ene vrouw kan een bepaalde grootte als te klein ervaren, terwijl een ander dit misschien als normaal ervaart.

borstvergroting-kleur.jpg

Per individu dient dan ook beoordeeld te worden of borsten te klein of te slap zijn en of vergroting langs operatieve weg een verstandige behandeling is. Vooropgesteld dient te worden, dat een vrouw borstvergroting voor zichzelf verlangt omdat zij zelf onvrede heeft met het uiterlijke aspect van haar borsten. De wens tot borstvergroting dient niet ingegeven te zijn door bijvoorbeeld de wens een partner te behagen of te behouden. Het plaatsen van inwendige silicone prothesen is een snelle en effectieve methode om borsten ter vergroten met een duurzaam resultaat. Met de huidige stand van de wetenschap bestaan er geen andere methoden om ditzelfde te bereiken.

Wanneer kan een borstvergrotende operatie plaatsvinden?

Over het algemeen komt een vrouw pas in aanmerking voor een borstvergrotende operatie als de zekerheid bestaat dat er geen verdere spontane borstvorming zal plaatsvinden. Dit zal over het algemeen op zijn vroegst rond het 18e levensjaar beoordeeld kunnen worden.
In de praktijk vragen veel vrouwen om een borstvergroting na voltooiing van het gezin. Dit is op een leeftijd van 30 tot 40 jaar. Borstvergroting komt niet in aanmerking voor vergoeding van behandelingskosten door de ziektekostenverzekering.

f-123-plast-chir-borstvergrot-04-18.jpg

Nadelen inwendige silicone prothesen.

Het menselijke lichaam reageert op het inbrengen van een vreemd voorwerp met afkapseling door een bindweefsellaagje. Rond iedere ingebrachte inwendige borstprothese wordt door het lichaam een bindweefselkapsel gevormd. Door onduidelijke redenen kan dit kapsel samentrekken. Medisch gezien is dit onschuldig, echter de borst kan hierdoor abnormaal rond en stevig worden. Kapselsamentrekking kan incidenteel reden zijn om na verloop van tijd een operatieve nacorrectie uit te voeren. De inwendige borstprothese is sterk. Echter evenals andere technische hulpmiddelen is deze aan slijtage onderhevig, al is dit slechts in een zeer geringe mate. Op de n duur kunnen zij poreus worden. Op de lange duur zal de inwendige prothese vervangen moeten worden. Een exacte termijn hiervoor valt niet aan te geven. In de jaren 90 is de silicone borstprothese in opspraak geweest. Er zijn vrouwen die menen door silicone ziek te zijn geworden. Auto-immuun ziekten, zoals rheuma en vermoeidheidsklachten werden toegeschreven aan de silicone. Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek hiernaar zijn deze nooit objectief aangetoond kunnen worden. Bij vergelijking van de gezondheidstoestand van groepen vrouwen met en zonder prothesen konden geen verschillen worden vastgesteld. De huidige medische opvatting is dat er geen aanwijzingen zijn dat de inwendige silicone borstprothese een risico oplevert voor de algemene gezondheid. Aan iedere operatieve behandeling onder narcose zijn echter enige risico’s verbonden zoals bijvoorbeeld nabloeding of ontsteking. Het gevoel in de tepel kan veranderen. De tepel kan overgevoelig worden of juist gevoelloos.

zie ook artikel : Siliconen borstimplantaten

De operatie

borstvergrotin-imp-boven-spier-kleur.jpg

Borstimplantaat boven de borstspier ingeplant

De operatie vindt onder narcose plaats met dagverpleging. Een huidsnede van 4-5 centimeter wordt gemaakt in de oksel of in de huidplooi onder de borst. Direct onder de borstklier of onder de grote borstspier wordt een holte gemaakt waarin de prothese wordt geplaatst. De borst wordt hierdoor opgetild, deze blijft verder zoals deze is. Borstvoeding blijft dus mogelijk en het risico op borstkanker neemt niet toe.

borstvergrotin-imp-onder-spier-kleur.jpg

Borstimplantaat onder de borstspier ingeplant

De prothesen worden tussen de borstklier en de borstspier geplaatst, of onder de borstspier direct op de ribben. De plas-tisch chirurg bespreekt met u wat de meest geschikt methode voor u is. Aan het eind van de operatie wordt de borst verbonden met een steungevend verband. In het wondgebied worden meestal twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbon-den met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd.

Nazorg

Na een borstvergrotende operatie voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen minder. De drains worden meestal na één tot twee dagen ver-wijderd. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak gemaakt voor controle op het spreekuur. Tijdens dit bezoek worden zo nodig de hechtingen verwijderd. Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Er wordt aanbevolen om de eerste vier weken na de operatie dag en nacht een bh te dragen. Daarnaast wordt soms een elastische band boven de borst geadviseerd. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijn toegestaan. U kunt de eerste zes weken na de operatie beter niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen. Voorzichtige massage van de borst met een crème of lotion kan het litteken soepeler maken. Vraag aan uw plastisch chirurg wanneer u hiermee mag beginnen.

Resultaten

Borstvergroting is een verantwoorde medische behandeling met meestal fraaie resultaten en tevreden patiënten.


bron: Kliniekeninfo.nl


verschenen op : 30/04/2018 , bijgewerkt op 19/04/2019


pub