ad

Siliconen borstimplantaten

Laatst bijgewerkt: april 2019

dossier

Het laten implanteren van siliconen kan je meer zelfvertrouwen geven en de kwaliteit van je leven verbeteren. Het is echter geen garantie voor een groter gevoel van eigenwaarde. Er zijn vrouwen met positieve ervaringen, maar er zijn ook veel vrouwen met negatieve ervaringen.

Het laten implanteren van siliconen is in elk geval een bijzonder ingrijpende behandeling. Het is van belang je goed te (laten) informeren over de voor- en nadelen.

Consult

123-op-silicone-borstimpl-chir-10-18.png
Een consult is een goede gelegenheid om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Bereid je goed voor en noteer alle vragen die je wilt stellen. Neem bij voorkeur een vertrouwenspersoon mee naar het consult om je bij te staan en om je te helpen de grote hoeveelheid informatie te onthouden.

Het eerste consult met de behandelende plastisch chirurg is gratis. Er is vaak een vrouwelijke consulent bij aanwezig. Het wordt aangeraden om verschillende artsen en klinieken te bezoeken voor een eerste consult . Je definitieve besluit neem je echter nooit tijdens het eerste consult. Hiervoor kies je een rustig moment. Het is per slot van rekening een ingrijpende beslissing.

Tijdens het tweede consult heb je de mogelijkheid om duidelijke afspraken te maken met de behandelende arts en om een behandelingsovereenkomst op te stellen, welke door beide partijen wordt ondertekend.

Indicaties van siliconen borstimplantaten

• Hypoplasie, d.w.z. in aanleg zijn de borsten altijd klein geweest. Dit betreft meestal beide borsten, maar niet altijd.
• Hypotrofie, d.w.z. de borsten hadden vroeger een normaal volume, maar zijn na een aantal zwangerschappen en het geven van borstvoeding ' leeg'.
• Gevolgen van letsels (bijvoorbeeld brandwonden) of operatie vanwege goedaardige ziekten, bijv. mastopathie.
• Na operatie vanwege kwaadaardige ziekten, dus amputatie vanwege borstkanker, hetgeen dikwijls in een verminking resulteert. Man-naar-vrouw transseksuelen

De operatie wordt altijd gebaseerd op medische of psychologische indicaties. Het doel is de betrokken vrouwen te hulp te komen, wetend dat de operatie in het merendeel der gevallen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde sterk verbetert.

Operatie:

123-anatom-silic-borstimplant-plast-chir-02-19.jpg

links: onder de borstspier - rechts: boven de borstspier

Een borstvergrotende operatie duurt gemiddeld één tot twee uur. De prothesen worden meestal via een snede in de huidplooi onder de borst ingebracht. Het is ook mogelijk om ze via een snede in de oksel of naast de tepel in te brengen. De prothesen worden tussen de borstklier en de borstspier geplaatst, of onder de borstspier direct op de ribben. Aan het eind van de operatie wordt de borst verbonden met een steungevend verband. In het wondgebied worden meestal twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd.

Risico’s

Elk implantaat lokt een reactie van het lichaam uit, de zogenaamde ‘vreemd-lichaamreactie’. Deze reactie bestaat uit de vorming van littekenkapsel rond het implantaat. Soms wordt dit littekenweefsel dikker met in sommige gevallen zelfs kalkafzetting en gevoelige verhardingen. Het kapsel kan schrompelen en de vorm van de borst zo veranderen, dat je opnieuw een operatie moet ondergaan, waarbij het kapsel wordt ingesneden of verwijderd en het implantaat wordt vervangen. De buitenwand van siliconen borstimplantaten, de zogenaamde ‘envelop’, is vervaardigd van de kunststof siliconen. De vulling van de envelop bestaat meestal uit een zoutoplossing of uit siliconengel. De siliconen envelop zal altijd iets lekken, omdat deze licht poreus is en aan slijtage onderhevig. Dit lekken wordt ook wel ‘zweten’ genoemd. Een deel van de vulling lekt door de envelop het lichaam in. Over het effect van dit proces op de gezondheid zijn de meningen sterk verdeeld. In de Verenigde Staten zijn siliconen borstimplantaten sinds 1992 verboden, mede als gevolg van grote onduidelijkheid over het effect van ‘zweten’ op de gezondheid. Recentelijk waren siliconen borstimplantaten in het nieuws wegens de vermeende lekkage van reactief platinum, een zeer schadelijke stof die wordt gebruikt bij de fabricage van siliconen borstimplantaten. Aan de operatie en narcose zijn standaard risico’s verbonden. Zelfs wanneer de operatie geheel volgens de daarvoor geldende regels door de plastisch chirurg wordt uitgevoerd, bestaat er altijd een mogelijkheid van nabloeding, infectie, ongewenstte littekenvorming, verplaatsing van het implantaat, gevoelsstoornissen en dergelijke.

Nabehandeling

In het algemeen is men het er over eens dat patienten met (siliconen borst-) implantaten jaarlijks of tweejaarlijks moeten worden gecontroleerd. Sommige plastisch chirurgen menen, dat vooral jongere vrouwen erop moeten rekenen dat de implantaten een of meerdere keren in hun leven moeten worden vervangen.

Kosten

f-123-silic-borstimplant-plast-chir-02-19.jpg
De prijs van borstimplantaten varieert sterk en is afhankelijk van het merk, type vulling en het soort operatie. Het kostenplaatje wordt mede bepaald door de complexiteit van de ingreep. Gemiddeld kosten gecertificeerde siliconen prothesen 4000 euro.

Tips

• Er is veel gepubliceerd over de voor- en nadelen van siliconen borstimplantaten. Deze informatie is onder andere te vinden in publicaties van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals de folder “Siliconen borstimplantaten, voordelen, nadelen en alternatieven” (2004) en het onderzoek “Gezondheidsrisico’s van siliconen-borstimplantaten” (1999). Ook zijn er diverse websites die speciaal zijn • opgericht om je over siliconen en andere borstimplantaten te informeren.

• Tip: Spreek met andere vrouwen die een operatie overwegen of hebben ondergaan. Bel of schrijf er over, praat en bezoek forums. Je bent niet alleen. Veel bladen en magazines hebben tegenwoordig goedbezochte forums. Ook hier kan je onderaan het dossier uw bevindingen of vragen posten in het forum.

• Tip: Op diverse websites zijn handige lijstjes te vinden met alle belangrijke vragen die je tijdens het consult kunt stellen.


bron: 1957,

ad


pub