Belgisch pilootproject leidt tot spectaculaire verbetering van de autonomie van Alzheimerpatiënten

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Ter gelegenheid van Werelddag Alzheimer heeft de Nationale Alzheimer Liga De Santkinprijs toegekend aan een pilootproject van het Centre de Mémoire aan de universiteit van Luik (ULg). Via innoverende leermodules en het aanleren van nieuwe vaardigheden zorgen Françoise Lekeu en haar team voor een grotere autonomie en een betere levenskwaliteit van de patiënt, waardoor een uitstel van opname in een instelling mogelijk is.

De patiënt leert er in korte sessies van minder dan een uur opnieuw een hobby uit te oefenen, zelf te koken of te gaan winkelen. Na gemiddeld twee maanden is al enorme vooruitgang geboekt en kunnen de naasten van de patiënt het werk overnemen. De levenskwaliteit van de patiënt verbetert aanzienlijk, hij blijft langer autonoom en de naasten worden beduidend minder belast. Met de nodige financiële steun van de overheid, zou de leermethode op brede schaal kunnen verspreid worden onder de professionele hulpverleners in België. Zeker in een beginnend stadium zijn de resultaten spectaculair en pleiten voor een brede toepassing ervan in België en Europa. Want onderzoek heeft aangetoond dat de kost van een patiënt in een instelling een derde meer kost dan een patiënt in thuiszorg.

Momenteel wordt het aantal Alzheimerpatiënten in België geschat op 85.000. In 2010 zal dat aantal oplopen tot niet minder dan 150.000. De voornaamste oorzaak van die spectaculaire stijging is de vergrijzing van de bevolking. Daarom moet worden gezorgd voor meer en betere opvang, en moeten de patiënten tijdig worden opgespoord, zegt de Alzheimerliga. Want 38% van de patiënten, of meer dan één op drie, wordt pas gediagnosticeerd in een intermediair stadium waardoor de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn.

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven. Het gemiddelde verloop van de aandoening is ongeveer 10 jaar, met een spreiding van 3 tot 20 jaar tussen de diagnose en de dood. De ziekte van Alzheimer is onomkeerbaar en ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek zijn de oorzaken van en de behandelingsmethoden voor genezing nog onbekend. Wel kunnen de symptomen worden bestreden en de evolutie van de ziekte worden vertraagd via medicatie en begeleiding. De symptomen van de ziekte zijn vergeetachtigheid, veranderingen in de persoonlijkheid, desoriëntatie en verlies van spraak. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.
Gratis nationale infolijn 0800-15 225
www.alzheimer.be en www.dementie.be
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram