Hoe kan je besparen op je ziekenhuiskosten?

Laatst bijgewerkt: januari 2020
123-h-euro-medisch-01-20.jpg

nieuws Een ziekenhuisfactuur kan aardig oplopen en een serieuze aanslag plegen op je portemonnee. Welke voorzorgen kan je nemen om zo’n financiële aderlating te vermijden?

Het ziekenfonds

Elke Belgische burger is verplicht om zodra hij/zij begint te werken of een werkloosheidsuitkering ontvangt en ten laatste op zijn 25e lid te worden van een erkend ziekenfonds naar keuze. Die aansluiting bij een mutualiteit is een onderdeel van onze ‘sociale zekerheid’. Het houdt in dat je verzekerd bent tegen allerlei medische kosten. Het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten betaalt dus ook een deel van de ziekenhuisrekening, maar springt niet bij voor alle kosten. Op de website van het RIZIV (Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) staat een overzicht van de financiële tegemoetkomingen die de ziekenfondsen voor hun rekening nemen: https://www.riziv.fgov.be

Wie geen lid wil worden van een ziekenfonds kan zich gratis aansluiten bij een ‘Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering’: https://www.caami-hziv.fgov.be/nl.

Het kamertype

Opteer je bij opname in het ziekenhuis voor een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer in plaats van voor een eenpersoonskamer dan mogen er geen supplementen worden aangerekend, niet voor de kamer en ook niet voor de erelonen. Die supplementen worden niet terugbetaald door de ziekenfondsen en kunnen vaak hoog oplopen, vooral de ereloonsupplementen van de behandelende arts(en). 

De hospitalisatieverzekering

Met de ‘maximumfactuur’ worden gezinnen financieel beschermd tegen medische kosten die de pan uitswingen. Vanaf een plafondbedrag, afhankelijk van het gezinsinkomen, wordt ook het remgeld door het RIZIV terugbetaald, maar niet de honorarium- of ereloonsupplementen die door de niet-geconventioneerde artsen (kunnen) worden aangerekend. Ook geneesmiddelen die niet worden terugbetaald door het RIZIV, en het remgeld voor prothesen en tandzorgen vallen uit de boot bij het systeem van de maximumfactuur.

Wil je een ziekenhuisfactuur zo beperkt mogelijk houden en wil je een maximale dekking van de medische kosten die ermee gepaard gaan, dan teken je best in op een aanvullende hospitalisatieverzekering voor het hele gezin. Die wordt aangeboden door de courante verzekeringsinstellingen (AG, AXA, Ethias, DKV…) en door de mutualiteiten (CM, Partena en De Voorzorg/Bond Moyson...). Elke aanbieder heeft zijn eigen formules en het prijskaartje dat daaraan vasthangt is navenant: gedeeltelijke of 100% dekking van het remgeld, het kamersupplement en de ereloonsupplementen, gedeeltelijke of volledige vergoeding van de geneesmiddelen, prothesen, gebruikte medische materiaal… Hoe diep je in je buidel moet tasten, is uiteraard ook afhankelijk van je leeftijd en het aantal personen dat je wilt verzekeren. De meeste aanbieders verzekeren wel de kost voor tussenkomst van een ambulance (60 euro) en de kosten van de voor- en nazorg. Het is geen gemakkelijke oefening om de beste keuze te maken, maar voor een vergelijking kan je terecht op deze site

Check van de factuur

Het is een goed idee om een ziekenhuisfactuur door je ziekenfonds te laten controleren voor je ze betaalt. Missen is menselijk, ook de administratie van een ziekenhuis kan een fout maken ... 

Bronnen:
https://www.vlaanderen.be/ziekteverzekering
https://www.verzekeringen.be/hospitalisatieverzekering#wat
https://www.cm.be/verzekeringen/cm-hospitaalplan/tegemoetkomingen-hospitalisatie
https://www.een.be/heb-je-echt-een-hospitalisatieverzeker-nodig
https://www.oz.be/gezondheid/verplichte-ziekteverzekering/maximumfactuur


bron: Hilde Deweer, lifestyleredactricepub