Verkort weinig slapen het leven?

Laatst bijgewerkt: december 2019
123-vr-moe-bril-08-17.jpg

nieuws

Minder dan 6 uur slapen kan je risico op overlijden aan hartaandoeningen of kanker verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, vooral als je aan chronische aandoeningen lijdt. Dat moet blijken uit een Amerikaanse studie. 

De onderzoekers gingen het verband na tussen het aantal uren slaap en de sterfte door gezondheidsproblemen. Ze testten dit bij 1.654 deelnemers tussen 20 en 74 jaar oud. Bij de start van het onderzoek gingen alle deelnemers naar een slaaplaboratorium. Hierdoor konden de onderzoekers de slaapkwaliteit nagaan. Ook de bloeddruk, de bloedsuikerspiegel en het lichaamsgewicht werden gemeten en het gebruik van geneesmiddelen en koffie werd bevraagd.

Ongeveer de helft van de deelnemers sliep minder dan 6 uur. Gedurende de opvolging van 19 jaar werden de overlijdens bijgehouden, alsook de oorzaken. De wetenschappers stelden vast dat 40% van de korte slapers tijdens de opvolging overleden waren, tegenover 22% van de lange slapers. De sterfte bij de deelnemers die leden aan hoge bloeddruk of diabetes was dubbel zo hoog bij de korte slapers in vergelijking met de lange slapers. In geval van een hartaandoening of beroerte lag de sterfte zelfs driemaal hoger bij de korte slapers.

Op basis van deze resultaten besluiten de onderzoekers dat minder dan 6 uur per nacht slapen een belangrijke risicofactor is voor vroegtijdig overlijden.
Het kan evenwel ook zijn dat mensen die minder sliepen ook fysiek minder actief waren. De onderzoekers hielden een rekening met verschillen in fysieke activiteit tussen de deelnemers. Een andere beperking van deze studie is dat de slaapkwaliteit slechts eenmaal gemeten werd in een slaaplaboratorium. De onderzoekers veronderstellen dus dat de gemeten slaapkwaliteit vrij stabiel is gedurende een opvolgingsperiode van 19 jaar. Hierdoor kan deze studie eigenlijk niet bewijzen dat je sneller sterft als je weinig slaapt. 

zie ook artikel : Tellen de uren slaap voor middernacht dubbel?

Bronnen:
www.ahajournals.org
www.nhs.uk
www.gezondheidenwetenschap.be


pub