ad

Internetgebruik maakt patiënt mondiger

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
computer-statistiek.jpg

nieuws Internetgebruikende patiënten worden mondiger. Bijna 90% van hen wil zijn dokter de beste behandeling vragen wanneer men zou weten welke de beste behandeling is. Tegen de 80% zou kiezen voor de specialist die de beste behandeling toepast. En als informatie over de beste behandeling gemakkelijk te vinden zou zijn, bijvoorbeeld via internet dan zou tweederde daar gebruik van maken. Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek dat de Nederlandse Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft gepubliceerd.

Eenderde van de internetgebruikers in Nederland zoekt meerdere keren per jaar naar informatie over gezondheid en/of gezondheidszorg. Een toenemend aantal mensen zoekt voorafgaand aan een bezoek aan de dokter naar informatie over hun klachten. Het percentage dat dit altijd of vaak doet, is verdubbeld van 16% in 2003 naar 33% in 2004. Van degenen die dit deden, gaan ook steeds meer mensen naar aanleiding van deze informatie met hun arts in discussie: bijna een kwart van hen stelt deze informatie bij hun arts aan de orde. Van degenen die een arts hebben bezocht, zoekt iets meer dan een kwart na dit bezoek via internet naar de informatie waarover met de arts gesproken is.
71% van de internetgebruikers wil zijn of haar medische gegevens via het internet kunnen inzien. Uiteraard scoren chronisch zieken hierop hoger (80%).
Bijna de helft van de internetgebruikers vindt van zichzelf dat men zich ten opzichte van hun arts mondiger opstelt dan enkele jaren geleden.
Een groot deel van de internetgebruikers is kritisch over de zorg. Meer dan 60% meent dat de zorg beter georganiseerd kan zijn. Bijna 40% vindt dat de aan hen verleende zorg kwalitatief beter kon. Desalniettemin vindt meer dan eenderde dat de gezondheidszorg in Nederland tot de wereldtop behoort.
Internetgebruikers zijn het niet eens over de vraag of de zorg als geheel in het afgelopen jaar verbeterd of verslechterd is: 24% vindt dat deze verbeterd is, 28% vindt dat deze verslechterd is. De meerderheid is overwegend positief over de verbetering van de beschikbare onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden, de mate waarin artsen patiënten informeren, de mogelijkheid om als patiënt zelf te beslissen, de geboden keuzemogelijkheden en de bejegening. Een aanzienlijk deel van de internetgebruikers constateert echter ook verslechteringen: in de wachttijden voor onderzoek of behandeling, in de tijd die de arts voor de patiënt heeft, in de tijd dat men in de wachtkamer zit, de mogelijkheid om de arts te bereiken, en in de wijze waarop de zorg georganiseerd is.
Een van de manieren om te stimuleren dat zorgverleners de beste behandeling gaan toepassen, is als patiënten die beste behandeling gaan eisen. Een deel van de patiënten is inmiddels mondig genoeg om dat te doen, blijkt uit het onderzoek. De patiënt moet dan wel informatie hebben over de best practice in zijn eigen situatie. De grote uitdaging is om deze kennis aan de patiënt over te brengen. Direct op patiënten gerichte informatie bijvoorbeeld verzorgd door samenwerkende patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen van specialisten, zou een middel kunnen zijn.
Info: www.rvz.net/
ad


pub