Geldigheidsduur van voorschriften wijzigt vanaf 1 november 2019

Laatst bijgewerkt: oktober 2019
123_AV_dokter_pen_voorschrift_2019.jpg

nieuws Momenteel is een (papieren of elektronisch) voorschrift onbeperkt geldig voor uitvoering, maar de terugbetaling is beperkt tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum (of die volgt op de door de voorschrijver vermelde latere uitvoeringsdatum). Dit wijzigt vanaf 1 november 2019.

Belangrijke wijzigingen vanaf 1 november 2019
Een (papieren of elektronisch) voorschrift is exact 3 maanden geldig na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling, tenzij anders vermeld door de voorschrijver.
Voorbeeld: werd je voorschrift opgemaakt op 10 november 2019, dan is het geldig tot en met 9 februari 2020.

De voorschrijver kan door het vermelden van een “einddatum van de uitvoerbaarheid” in het daarvoor voorziene veld een kortere of langere geldigheidstermijn bepalen, maar de einddatum kan nooit later zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum.

Deze nieuwe regeling geldt voor terugbetaalde en niet-terugbetaalde geneesmiddelen.

Nieuw model van voorschrift
De nieuwe regels inzake geldigheid gaan gepaard met de invoering van een nieuw model van papieren voorschrift, dat zal kunnen gebruikt worden vanaf 1 november 2019. Het oude model is niet meer geldig vanaf 1 februari 2020. Ook het “bewijs van elektronisch voorschrift” zal worden aangepast.

Wat met de voorschriften aangemaakt vóór 1 november 2019?
Alle papieren of elektronische voorschriften die worden aangemaakt vóór 1 november 2019 blijven

- uitvoerbaar tot 3 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, d.w.z. tot en met 31 januari 2020 (of, in voorkomend geval, tot 3 maanden na de datum gespecificeerd onder "uitvoerbaar vanaf");
- terugbetaalbaar tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum (of, in voorkomend geval, tot 3 maanden na de datum gespecificeerd onder "uitvoerbaar vanaf").

Bronnen:
https://www.bcfi.be/nl/gows/3193
https://www.ophaco.org/wp-content/uploads/2019/08/2181t19n052-Geldigheidsduur-site.pdf


pub