ad

Over de bipolaire stoornis: Alles of niets

Laatst bijgewerkt: juli 2005
alles-of-niets-misverstand-boek.jpg

boeken/interviews De vzw Het Mis Verstand, een non-profitorganisatie die misverstanden en vooroordelen rond psychiatrische stoornissen wil bestrijden, brengt met de steun van Janssen-Cilag een boekje “Alles of Niets” (uitgeverij Houtekiet) op de markt over bipolaire stoornis. Dit is een ernstige psychische aandoening die beter bekend is onder de naam manisch-depressief.
Ongeveer 3 à 4 personen op 100 lijdt aan een bipolaire stoornis. Een bipolaire stoornis is een stemmingstoornis waarbij de stemming heen en weer geslingerd wordt tussen extremen. De stemming schommelt tussen twee polen, tussen hopeloos verdriet (depressie) en tomeloze opgewektheid (manie) of prikkelbaarheid. Een bipolaire stoornis is een ziekte met meetbare afwijkingen in de hersenen en een duidelijk genetisch en erfelijk component. 1 op 3 mensen met een bipolaire stoornis zal volledig symptoomvrij blijven wanneer ze levenslang de juiste geneesmiddelen nemen.

“Alles of Niets” is geen studieboek, maar vertelt in klare taal wat de ziekte wel en niet is, welke vormen van bipolaire stoornis er zijn, wat de wetenschap wel en niet weet over de ziekte, en op welke manier ze kan worden behandeld. Het boekje biedt een leidraad om met deze aandoening om te gaan. Marc De Hert, Sabien Wyckaert, Erik Thys en Geerdt Magiels, drie psychiaters en een bioloog die samen de vzw Het Mis Verstand vormen, vertaalden deze complexe materie in een aantrekkelijke, eenvoudige en heldere vertelling.

alles-of-niets-misverstand-strip.jpg
Een stripverhaal over Andrea, een fictief personage maar gebaseerd op ware feiten, illustreert hoe de depressie of de waanzin van de manie worden veroorzaakt door de vervreemding van de eigen ik, waarin het personage hulpeloos ronddrijft alvorens ze in behandeling gaat. De striptekeningen zijn van de hand van Erik Thys.
Het boek is in de eerste plaats gemaakt voor patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat psycho-educatie, waarbij patiënten meer inzicht krijgen over de aandoening die hen treft, op lange termijn gunstig is voor het verloop van het herstel. Dit boekje wil daarin een versterkende rol spelen. “We weten uit ervaring dat wie meer over zijn of haar ziekte weet, ook langer beter blijft. Zodra mensen weten dat ze deze ziekte hebben, slagen ze er soms in om de wisselende stemming onder controle te krijgen. Genezen is misschien niet altijd mogelijk, herstel vaak wel en een waardevol leven leiden ook”, aldus dr De Hert, coauteur en psychiater in het Universitair Centrum St.Jozef te Kortenberg.
”Alles of Niets” is vanzelfsprekend ook geschikt voor familieleden of verwanten van patiënten met bipolaire stoornis.
Het boekje is gratis te verkrijgen bij psychiatrische instellingen en zelfstandig werkende psychiaters voor mensen met een bipolaire stoornis en hun verwanten.


"Alles of niets" - Marc De Hert, Erik Thys, Geerdt Magiels & Sabien Wyckaert - Uitgeverij: Houtekiet - Eerste druk: 2004 - 64 blz - ISBN: 9052408319 - Prijs: € 12,50

zie ook artikel : Bipolaire stemmingsstoornis of manisch-depressief-syndroom
ad


pub