ad

Omstreden Chinese A.L.S-dokter Huang komt naar België

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws De Chinese chirurg Huang Hongyun komt op 11 september naar België om zijn omstreden therapie voor ALS-patiënten toe te lichten. ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een ongeneeslijke ziekte die de zenuwspieren verlamt en uiteindelijk meestal snel progressief en fataal afloopt.

Wereldwijd worden patiënten met deze spierziekte naar China gelokt waar ze tegen betaling van een enorme som een controversiële ingreep ondergaan, onder wie onlangs ook de Limburgse voetballer Jan Plessers. Veel patiënten zijn ontevreden over het resultaat of de (te) lange wachtlijst en willen een helder antwoord op al hun vragen. Overigens zijn al meerdere ALS-patiënten overleden na het ondergaan van deze behandeling, hetgeen voor grote opschudding zorgt onder deze groep mensen.
Daarom wordt er tijdens het contactweekend van de Liga in Blankenberge een medisch debat georganiseerd waar naast dr. Huang ook de Belgische professor Wim Robberecht van de KULeuven en onderzoeker Peter Carmeliet aan deelnemen. Voor de Belgische ALS-Liga is dit een primeur, daar dokter Huang zich zelden of nooit leent tot deelname aan medische debatten.

De ALS-Liga bestaat dit jaar tien jaar. In die tijdspanne zijn in België 2.000 mensen aan de ongeneeslijke ziekte overleden. Vijfenzeventig procent van de patiënten sterft tussen twee à vijf jaar na de diagnose.

Ons land telt momenteel zo'n 800 à 1.000 ALS-patiënten. Over de hele wereld lijden 384.000 mensen aan de ziekte. De oorzaak van ALS is nog steeds onbekend. Er is dus ook geen behandeling mogelijk of medicatie voorhanden.

zie ook artikel : Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS-A.L.S.)

zie ook artikel : A.L.S. contactweekend 2005
ad


pub