ad

Gezocht: gezonde vrijwilligers vanaf 60 jaar voor een studie naar depressie op oudere leeftijd in het UZ Leuven

Laatst bijgewerkt: juli 2019
123-senior-bezorgd-comp.jpg

agenda

Iedereen wil het liefst gezond en gelukkig oud worden. Maar soms staat een depressie, geheugenprobleem, of bewegingsstoornis bij het ouder worden dat in de weg. Vandaag zien we door de demografische evolutie dat een toenemende groep van ouderen zich bovendien eenzaam en kwetsbaar voelt, daarom is het belangrijk hier voldoende aandacht voor te hebben. Het Laboratorium voor Translationele Neuropsychiatrie aan de Katholieke Universiteit Leuven en het UZ Leuven tracht als schakel te functioneren in het zoeken naar een betere begeleiding van ouderen.

Deze onderzoeksgroep legt een sterke focus op de interactie van biologische, psychologische en sociale factoren bij het ontstaan van depressie en dementie. Voor een studie over de relatie tussen hersenveranderingen bij patiënten met depressie op oudere leeftijd is de onderzoeksgroep op zoek naar gezonde vrijwilligers vanaf 60 jaar. In onderzoek is het steeds belangrijk om 2 groepen met elkaar te vergelijken om zo resultaten te kunnen interpreteren, in dit geval zijn zij op zoek naar gezonde mensen ouder dan 60 jaar om deze te vergelijken met een groep van depressie patiënten. 

Wij zoeken:
Gezonde mannen en vrouwen vanaf 60 jaar voor deelname aan onderzoek.

Omschrijving onderzoek:
Het laboratorium voor Translationele Neuropsychiatrie onderzoekt hoe stress en hersenveranderingen optreden bij patiënten met depressie op oudere leeftijd. Daarvoor zoeken wij een groep van gezonde vrijwilligers om de resultaten van de patiënten mee te vergelijken om zo beter verschillen te onderzoeken. Een beter inzicht in deze mechanismen kan bijdragen tot een betere behandeling van depressie. Voor de deelname is een redelijke vergoeding voorzien.

Verloop van het onderzoek:
U komt 4 keer naar het UZ Leuven Gasthuisberg. Op de eerste dag wordt met u de studie in detail besproken, daaropvolgend worden enkele vragenlijsten en testen afgenomen. De volgende 3 keer komt u voor een PET-MR hersenscan naar het UZ Leuven Gasthuisberg. De datum en het uur kan telkens besproken worden met de onderzoeker.

Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische commissies van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Contactgegevens: 
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen, of graag wat meer informatie wenst, dan kan u de onderstaande personen contacteren via mail of telefoon.

Maarten Laroy         Dr. Margot Van Cauwenberge
maarten.laroy@kuleuven.be margot.vancauwenberge@kuleuven.be
Tel: 016 34 27 84


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub