ad

Diabetes Liga publiceert nieuw Vlaams ‘Voedingsprotocol bij diabetes’

Laatst bijgewerkt: juni 2019
voed-protocol-diabetesliga-06-19.png

nieuws

Bij de aanpak van diabetes, zowel type 1 als type 2,  speelt een gezonde leefstijl een grote rol. De Diabetes Liga heeft de wetenschappelijke kennis en praktijkervaring die diëtisten en andere zorgverleners hierbij kan ondersteunen, gebundeld in één overzichtelijk naslagwerk, namelijk het ‘Voedingsprotocol bij diabetes’.

Het ‘Voedingsprotocol bij diabetes’ is reeds een aantal jaar dé praktische leidraad ter ondersteuning van de voedingsbehandeling van diabetici. Hogescholen gebruiken het protocol ook als lesmateriaal. De laatste versie dateerde echter van 2011 en een grondige herziening drong zich dan ook op. Er is immers heel wat geëvolueerd in zowel de medicamenteuze behandeling als de visie op gezonde voeding. 

De diëtisten van de Commissie Voeding van de Diabetes Liga vzw namen het voortouw in dit project. Verder droegen heel wat experten hun steentje bij. Richtlijnen en wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland werden zo vertaald naar een nieuw en breed gedragen protocol voor Vlaanderen.


ad


pub