Geen gezondheidsrisico’s 5G bij blootstelling onder blootstellingslimieten

Laatst bijgewerkt: juni 2019
123-5G-gsm-comp-straling-06-19.png

nieuws

Uit alle inmiddels afgeronde onderzoeken blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er gezondheidsrisico’s optreden door de aanwezigheid van niet-zichtbare elektromagnetische velden, zolang de blootstelling beneden de blootstellingslimieten blijft. Dat geldt ook na introductie van het 5G-netwerk. 

Dat schrijven de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en minister voor Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. 
Met de introductie van het 5G-netwerk zullen op lokaal niveau antennes met een kleiner bereik hun intrede doen die gebruik maken van hogere frequenties, zoals de 26 GHz band. Daarnaast zullen de 5G-netwerken gebruik maken van antennetechnieken die het mogelijk maken om met meerdere antennes te werken voor het ontvangen en verzenden van informatie over hetzelfde radiokanaal, in een bundel naar de eindgebruiker. Hierdoor kan er sprake zijn van een dynamische blootstelling aan elektromagnetische velden. Maar, ook in deze situaties moet de blootstelling binnen de daarvoor gestelde limieten blijven. 

De Stichting Elektro Hypersensitiviteit had aandacht gevraagd voor het optreden van mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan hoogfrequente straling en vraagt om het toepassen van het voorzorgsbeginsel omdat er sprake zou zijn van wetenschappelijke onenigheid. De publicaties waar de artikelen op gebaseerd zijn, betreffen onderzoeken waarbij biologische effecten bij cellen, planten en dieren gevonden zijn, vaak bij blootstellingsniveaus boven de blootstellingslimieten. Echter, deze biologische effecten zijn veranderingen in het lichaam die volgens het Kennisplatform Elektromagnetische velden niet tot gezondheidsschade leiden. Daarnaast is het, volgens het kennisplatform, niet mogelijk effecten in cellen, planten en dieren te vertalen naar gezondheidseffecten bij mensen. 


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram