Studiedag Rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming

Laatst bijgewerkt: april 2019
123m-HD-senior-zorg-02-17.jpg

agenda

Op 29 mei, 3 juni en 5 juni organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een studiedag over rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming. Deze studiedag richt zich op wie werkt op een sociale dienst of voor wie sociaal werk een dagelijkse bezigheid is.
Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan zijn zorgkas een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. In ruil krijg je toegang tot een aantal rechten: verschillende zorgbudgetten wanneer je zwaar hulpbehoevend wordt en tegemoetkomingen bij de aankoop van bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. Binnen die Vlaamse sociale bescherming evolueren we ook naar meer persoonsvolgende financiering voor wie gebruik maakt van door Vlaanderen erkende zorgvoorzieningen, zoals woonzorgcentra.

Hoe zorg je ervoor als sociaal werker dat mensen hun weg vinden naar die voordelen van de Vlaamse sociale bescherming? Wat biedt dat pakket vandaag, en waar gaat het naartoe in de nabije toekomst? 
Tijdens een studiedag (op 3 locaties) worden de verschillende onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming, de persoonsvolgende financiering voor Personen met een Handicap en de sociale onderdelen van de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, het groeipakket, belicht.

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/studiedagen-VSB
pub