ad
Voor jou gelezen op Het Nieuwsblad

Waals gezondheidsagentschap waarschuwt voor mazelen

Laatst bijgewerkt: februari 2019
123-tek-kind-mazelen-02-19.jpg

nieuws

Het Waals gezondheidsagentschap waarschuwt voor een mogelijke opstoot van mazelen en herinnert aan het belang van de vaccinaties tegen deze besmettelijke ziekte.

In de eerste twee maanden van het jaar werden er 13 gevallen van mazelen genoteerd in Wallonië, terwijl er dat vorig jaar in de dezelfde periode maar 2 waren. De meeste van die gevallen zijn ‘geïmporteerd’ door mensen die in het buitenland blootgesteld werden aan het virus, maar het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) grijpt die cijfers aan om de bevolking te waarschuwen voor het gevaar van de ziekte en om erop te wijzen dat elke besmetting moet gemeld worden zodat de overheid de gepaste maatregelen kan nemen.

Eerder deze week bleek dat ook in Brussel al een twintigtal gevallen geregistreerd werden sinds januari. De haard van die uitbraak zou afkomstig zijn van een groep mensen uit Oost-Europa die in ons land wonen.

Vorige week trok de Wereldgezondheidsorganisatie nog aan de alarmbel, en riep ze officieel een epidemie van mazelen uit. In de Filipijnen veroorzaakte de epidemie al 136 doden, in Madagascar lieten al meer dan 900 mensen het leven. Ook in Europa zijn de mazelen aan een opmars bezig met meer dan 82.000 gevallen vorig jaar, wat vier keer meer was dan in 2017. België gaat tegen die trend in: in ons land werden vorig jaar 120 besmettingen genoteerd, tegenover 369 in 2017. In Vlaanderen zijn de mazelen niet verdwenen, maar is er nog geen abnormale stijging van het aantal patiënten. ‘In januari waren er 11 gevallen’, zei Joris Moonens van Agentschap Zorg en Gezondheid eerder deze week. ‘Er is zeker geen sprake van een abnormale toename van het aantal patiënten met mazelen.’

Wat te doen bij mazelen?

Mazelen is geen banale kinderziekte. Niet enkel kinderen kunnen de ziekte krijgen, ook volwassenen kunnen getroffen worden. Een patiënt met mazelen is besmettelijk vanaf 5 dagen voor het optreden van de huideruptie tot 5 dagen erna. Alle artsen en labo’s zijn verplicht het GGC te verwittigen vanaf het moment dat zij mazelen vermoeden bij een van hun patiënten.

Symptomen

Mazelen verloopt in twee fasen. De eerste fase, prodromale fase genoemd, duurt drie tot zeven dagen en is gekenmerkt door zich plots erg ziek voelen, een ontsteking van de ogen, neusloop en hoesten. Daarnaast heeft de patiënt ook koorts die kan oplopen tot meer dan 39° C.

De tweede fase wordt de exanthemateuze fase genoemd. Deze fase duurt 7 tot 10 dagen en wordt gekenmerkt door het optreden van de karakteristieke huideruptie. Deze begint typisch achter de oren en gaat via het aangezicht naar de romp en de ledematen. De huidletsels voelen ruw aan en de patiënt heeft geen jeuk.

Daarnaast kan mazelen gepaard gaan met ernstige bijkomende infecties zoals:

  • Luchtwegeninfecties
  • Hersenontsteking
  • Vroeggeboorte of miskraam indien de patiënte zwanger is
  • Uitzonderlijk overlijden

U vreest besmetting?

Neem telefonisch contact op met uw huisarts, dit om te vermijden dat u andere mensen in de wachtzaal besmet. Uw arts zal met u bespreken hoe hij de consultatie het liefst regelt (huisbezoek, buiten het spreekuur, ….).
Indien u naar de spoed wenst te gaan gelieve deze dan eerst te verwittigen zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.
Indien u de woning moet verlaten draag dan een masker zodat u niemand anders kan besmetten.
Indien u nauw contact heeft gehad met iemand met mazelen neem contact op met uw arts. Indien u niet gevaccineerd bent is een vaccinatie tot 72 uur na het contact mogelijk.
Kijk de vaccinatiestatus van u en uw kinderen na. Een volledige vaccinatie bestaat uit twee dosissen waarvan de eerste gegeven wordt op 1-jarige leeftijd en de tweede tussen de 10 en de 13 jaar. Indien de vaccinatie onvolledig is, bespreek dit dan met uw huisarts of pediater.

zie ook artikel : Waarom moeten ook volwassenen zich laten vaccineren tegen de mazelen?

zie ook artikel : Wat moet je doen als iemand in jouw omgeving de mazelen krijgt?

Artikel uit Het Nieuwsblad
bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190222_04197904

Het Nieuwsblad
ad


pub