Genen bepalen of je ochtend- of avondmens bent

Laatst bijgewerkt: april 2019
123-biolog-klok-ochtenmens-bed-koppel-02-19.jpg

nieuws

Volgens een grote studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature bepalen genen in belangrijke mate of je een ochtend- of avondmens bent. Het onderzoek suggereert ook dat avondmensen vatbaarder zijn voor depressie.

In de studie verzamelden de onderzoekers in totaal bijna 700.000 mensen. Aan de deelnemers werd gevraagd of ze zichzelf een ‘ochtendmens’ of een ‘avondmens’ zouden noemen. Vervolgens namen de onderzoekers de genen onder de loep. Dit onthulde dat het hebben van bepaalde genen het slaappatroon leken te beïnvloeden.

Uit eerder onderzoek bleek dat er vijftien locaties in het DNA aan te wijzen zijn die samenhangen met ‘een ochtendmens zijn’. Zeven van deze locaties bevinden zich nabij genen die een rol spelen in het circadiaan ritme. De studie belicht een groot aantal genen die in meer detail bestudeerd kunnen worden om uit te zoeken hoe verschillende mensen verschillende biologische klokken kunnen hebben.

De onderzoekers ontdekten daarnaast dat vroege vogels minder kans lopen op een aantal psychische klachten dan nachtbrakers. Zo blijkt dat vroeg opstaan een positieve invloed heeft op het welzijn. Bovendien hebben ochtendmensen minder kans op psychische aandoeningen zoals depressies en schizofrenie. De onderzoekers benadrukken dat er meer studies nodig zijn om het verband tussen de biologische klok en de kans op bepaalde psychische aandoeningen te bevestigen.

Bron
www.nature.com/articles/s41467-018-08259-7
www.scientias.nl/genen-bepalen-of-je-een-ochtend-of-avondmens-bent/verschenen op : 17/02/2019 , bijgewerkt op 29/04/2019


pub