ad

Nieuwe genen gevonden voor depressie

Laatst bijgewerkt: februari 2019
123-DNA-chromos-genet-mat-02-19.jpg

nieuws

In een internationaal onderzoek geleid door wetenschappers van de het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn nieuwe genen gevonden die samenhangen met depressie. Het wetenschappelijke vakblad Molecular Psychiatry heeft de uitkomsten van dit onderzoek vandaag gepubliceerd.

De onderzoekers gebruikten reeds gepubliceerde gegevens van andere onderzoekers voor het vinden van genen. Hun aanpak richtte zich op het combineren van studies over depressie met twee andere psychiatrische aandoeningen: schizofrenie en bipolaire stoornis. Schizofrenie en bipolaire stoornis hebben een gedeelde genetische achtergrond met depressie. De erfelijke overlap met schizofrenie en bipolaire stoornis gebruikten de UMCG-onderzoekers om nieuwe genetische markers voor depressie te vinden. 

In totaal leverde deze aanpak 20 nieuwe genetische markers op. Tot slot keken de onderzoekers in een onafhankelijke steekproef onder deelnemers van de UK Biobank met en zonder depressie om te zien in hoeverre de nieuwe bevinding van de 20 markers ook daar werden teruggevonden. Dat was het geval voor 13 markers, 8 waren helemaal nieuw. 
Mogelijk gaat dit genetische onderzoek uiteindelijk veel opleveren voor de vroegherkenning en behandeling van patiënten, menen de onderzoekers.

Bron:
www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/nieuwe-genen-depressie.aspx
www.nature.com/articles/s41380-018-0336-6.epdf?author_access_token=H8gtIp10baQ0quvauUaKotRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0N92pLNI76bqX6ZKQO4KgqiMf3myWz1k1OJJ_Nl7mto88fdUqKtBqRanfSZz6BQl34_HbXLaag9gHPx2Y3celOA_foKUqooV5Lz2lHAMnrAXw%3D%3D
ad


pub