Geef uw mening over het ziekenhuis van de toekomst

Laatst bijgewerkt: februari 2019
123-tek-nieuw-zh-02-19.jpg

nieuws

Het ziekenhuis van de toekomst zal vooral ten dienste staan van mensen die nu in de fleur van hun leven zijn. Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) doet in samenwerking met de Vlerick Business School een onderzoek naar het ziekenhuis van de toekomst. Daarom zoeken ze de mening van ouderen en jongeren (gezond of ziek) en hun familie over hoe zij het ziekenhuis van de toekomst zien. Deze vragenlijst peilt naar de accenten voor de toekomstige gezondheidszorg. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het analyseren van dit onderzoeksobject, maar kunnen tevens in de toekomst gebruikt worden voor verdere onderzoeksdoeleinden.

Onder invloed van de vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieke personen, de technologische vooruitgang, enz. nemen de kosten voor de gezondheidszorg toe. Om de gezondheidszorg in België betaalbaar, kwalitatief en toegankelijk te houden, moeten de budgetten voor de gezondheidzorg, en ook specifiek voor de ziekenhuizen, juist worden ingezet. 

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk om de visie van de betrokkenen en de bevolking te kennen. Wat vindt u belangrijk? Op welke pijlers moet het beleid volgens u extra inzetten? Welke pijlers zijn voor u minder belangrijk? 

Het doel van deze bevraging is richting te geven waarnaar het ziekenhuis van de toekomst moet evolueren. Door de betrokkenen en de bevolking te bevragen naar hun visie, trachten wij het beleid af te stemmen op de reële behoefte en verwachtingen. 

Het beantwoorden van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. De bevraging bestaat uit twee opdrachten, waarvan de eerste opdracht het meeste tijd in beslag neemt. Eenmaal u door deel één van de bevraging bent geraakt, nadert u het einde van de vragenlijst. verschenen op : 06/02/2019


pub