Wat moet u doen voor een prenatale erkenning?

Laatst bijgewerkt: januari 2019
123-h-koppel-zwanger-kinderwens-01-19.jpg

nieuws

Procedure

Een prenatale erkenning verloopt in twee stappen. Beide stappen kunnen tegelijkertijd gebeuren:
 • opmaak van een akte van aangifte van een erkenning
 • opmaak van een akte van erkenning 
De erkenning van een kind is gratis.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis waar de moeder van het kind of waar de persoon die het kind wil erkennen is ingeschreven.

Wat moet u meebrengen?

 1. Uw identiteitskaarten
 2. Uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 3. Een attest van de (huis)arts of de vroedvrouw met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 4. Als u niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat u ook de volgende stukken moet voorleggen: 
  • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e);
  • bewijs van nationaliteit;
  • bewijs van woonst.

  Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.
pub