ad

HPV-vaccinatie ook voor jongens

Laatst bijgewerkt: januari 2019
123-hpv-vaccin-12-18.png

nieuws

Vanaf volgend schooljaar zullen ook jongens in het eerste jaar secundair onderwijs zich gratis kunnen laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV).
In een advies beval de Hoge Gezondheidsraad vorig jaar aan om met vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) niet alleen de preventie van baarmoederhalskanker te beogen, maar ook van alle vormen van kanker waarin HPV een rol speelt, zoals penis-, hoofd- en nekkankers die ook bij jongens voorkomen, en van anogenitale wratten. Daarom pleitte de Raad ervoor om voortaan ook jongens te vaccineren. Tot nu toe werd het HPV-vaccin alleen aanbevolen voor jonge meisjes om baarmoederhalskanker te voorkomen. 

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om volgende groepen te vaccineren.
  • Algemene vaccinatie van meisjes en jongens van 9 tot en met 14 jaar. Om een hoge vaccinatiegraad te garanderen wordt deze vaccinatie (met twee dosissen) bij voorkeur georganiseerd binnen de schoolgezondheidszorg, maar iedere arts kan deze vaccinatie uitvoeren.
  • Inhaalvaccinatie van jonge vrouwen en mannen van 15 tot en met 26 jaar die nog geen vaccinatie gekregen hebben, kan op individuele basis door de arts worden aangeboden volgens een schema van drie dosissen.

zie ook artikel : Hoge Gezondheidsraad wil ook jongens vaccineren tegen HPV

Vernieuwd vaccin
In het voorjaar van 2017 kwam er een nieuw 9-valent HPV-vaccin op de markt dat beschermt tegen meer types HPV die kankers kunnen veroorzaken dan de vroegere vaccins. Dit vaccin is gericht tegen dezelfde 2 kankerverwekkende HPV-types als de vroegere vaccins. Daarnaast is het gericht tegen 5 extra types die kankerverwekkend kunnen zijn en tegen 2 types die genitale wratten veroorzaken. 


ad


pub