ad

Uitbreiding leeftijd Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Laatst bijgewerkt: november 2018
123-anatom-darmkanker-11-18.png

nieuws

In 2019 zullen ook de 51- en 52-jarigen worden uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker, en in 2020 ook de 50-jarigen. 

Dankzij de Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1.400.000 Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken. We zien dat die onderzoeken erin slagen kankers in een vroeg stadium op te sporen, zodat de mensen een betere genezingskans hebben. 

Mannen en vrouwen van 53 t.e.m. 74 jaar krijgen om de 2 jaar gratis een stoelgangtest (iFOBT) thuis opgestuurd om (voorlopers van) dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen.

De totale dekkingsgraad is dit jaar opnieuw toegenomen naar 68,3 procent. Maar 31,7 procent van de mensen neemt dus niet deel aan de vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker, 25 procent van hen heeft zelfs nog nooit deelgenomen. Het blijven herhalen van de stoelgangtest om de 2 jaar is aangeraden. In 2017 bleek dat 89,4 procent reeds twee opeenvolgende rondes deelnam, maar 10,6 procent haakt dus af bij een herhaalde uitnodiging.

Focusgroepen bij niet-deelnemers tonen aan dat niet-deelname te maken heeft met uitstelgedrag, denken dat het niet nodig is (wegens geen klachten en geen kanker in de familie) terwijl screening juist bedoeld is voor mensen zonder klachten en zonder verhoogd risico. Ook het onvoldoende geïnformeerd zijn blijkt een belangrijke reden voor niet-deelname. De grote uitdaging bestaat er in meer in te zetten op het persoonlijk en meer op maat informeren van de doelgroep en van de kwetsbare groepen in het bijzonder.


ad


pub