Onderzoek naar zelfdoding bij 45-60-jarigen

Laatst bijgewerkt: November 2018
logo-zelfm-1813-suicide-11-18-.png

agenda

Aan de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent) loopt momenteel de Insight-studie, een onderzoek naar zelfdoding bij 45-60 jarigen. Hiervoor is men op zoek naar nabestaanden die iemand verloren zijn door zelfdoding en mensen die iemand kennen die het psychisch moeilijk heeft. U kunt deze studie mee bekend maken door infofiches te verspreiden.

Aan de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, verbonden aan de Universiteit Gent, loopt momenteel de Insight-studie, een onderzoek naar zelfdoding bij 45-60 jarigen. De Vlaamse suïcidecijfers tonen namelijk aan dat voor bijna alle leeftijdsgroepen een dalende trend is vast te stellen, behalve voor mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 45 tot 60 jaar. De Insight- studie heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de factoren die leiden tot suïcide in deze leeftijdsgroep en een antwoord te vinden op de vraag of er beleidswijzigingen binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie nodig zijn.

Voor deze studie zijn wij op zoek naar twee verschillende doelgroepen, nl. nabestaanden die iemand verloren zijn door zelfdoding en naasten die iemand kennen die het psychisch moeilijk heeft. De opzet van de studie is om met deze mensen in gesprek te gaan over de leefomstandigheden en gebeurtenissen die een rol speelden/spelen in het leven van hun naaste. Het interview zal ongeveer 2 tot 4 uur duren en vindt plaats op een locatie naar keuze.
Meer specifieke informatie kan u terugvinden op: https://zelfmoord1813.be/steun-ons/meedoen-aan-onderzoek.

Hieronder vindt u alvast de inclusiecriteria terug, opgesplitst naar doelgroep:
Groep nabestaanden na zelfdoding:
Iemand die je goed kent (familie of dichte vriend) verloren zijn door zelfdoding
De overledene was tussen de 45 en 60 jaar oud.
De zelfdoding vond min. 3 maanden en max. 5 jaar geleden plaats.
De participant is 18 jaar of ouder.

Groep naasten van mensen met psychische problemen:
Iemand die je goed kent (familie of dichte vriend) die momenteel kampt met psychische problemen.
De persoon die het psychisch moeilijk heeft, is tussen de 45 en 60 jaar oud.
De participant is 18 jaar of ouder.


bron: https://zelfmoord1813.be/steun-ons/meedoen-aan-onderzoek.
verschenen op : 06/11/2018 , bijgewerkt op 06/11/2018
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt