Over Zorgzaam thuis sterven

Laatst bijgewerkt: januari 2006
zorgzaam-thuis-sterven-150.jpg

boeken/interviews In september 2002 werd in België de euthanasiewet van kracht. In het licht daarvan stelde een multidisciplinair team bestaande uit onder andere huisartsen, verpleegkundigen, sociologen, een psycholoog en een oncoloog een instructief en goed gedocumenteerd boek samen dat een ‘zorgleidraad’ bij de problematiek rond het levenseinde wil zijn. Volgens de samenstellers zal het tact en fijngevoeligheid van de arts vragen om de leidraad in de praktijk toe te passen. Een waar woord: de praktijkadviezen worden als een lineair stappenplan weergegeven, in het volle besef overigens dat dit een schematische voorstelling van zaken is. Aardig is dat het boek medisch jargon tot het minimum beperkt, opdat ook leken de leidraad kunnen lezen. Zo weten ze wat ze van de huisarts mogen verwachten en wat ze al dan niet kunnen vragen. Wie meer wil weten, raadpleeg: www.zorgleidraad.be.
bron: medisch Contact

Lees ook: Euthanasie: 30 vragen

Over Zorgzaam thuis sterven

De nieuwe euthanasiewet roept vragen op: hoe zal de arts hierover concreet praten met de patiënt ? Euthanasie is maar één van de verscheidene handelingen die artsen rond het levenseinde van patiënten kunnen stellen. Meestal moeten moeilijke keuzes worden gemaakt.
Zullen lopende behandelingen gestaakt worden? Starten we nog een nieuwe behandeling op? Gaan we door met vocht en voeding? Bij dergelijke beslissingen moet de arts in de eerste plaats aandacht hebben voor de wensen en meningen van de patiënten.
Gesprekken daaromtrent zijn delicaat, zowel voor de artsen als de patiënten. Zorgverleners krijgen daarbij steeds vaker te maken met mondige patiënten die zelf willen bepalen hoe zij zullen sterven. In dit boek worden een aantal adviezen gegeven over informatie en communicatie in de laatste levensfase. Het helpt de arts om de patiënt de beste zorgen te verlenen en tevens te handelen volgens de huidige medische, ethische en wettelijke normen.
Deze zorgleidraad werd opgesteld door een interuniversitair en multidisciplinair team dat bestond uit huisartsen, verpleegkundigen, sociologen, een ethicus, een antropoloog, een psycholoog en een oncoloog. Het boek is gebaseerd op zowel wetenschappelijke literatuur als op onderzoek in België naar wensen, ervaringen en adviezen van patiënten en artsen. Het geheel werd nagezien door tal van experts op het vlak van de zorg rond het levenseinde. Deze leidraad is in de eerste plaats bedoeld voor huisartsen en handelt over het omgaan met wilsbekwame volwassenen die thuis wensen te sterven.De tekst kan echter ook inspirerend zijn voor andere professionele zorgverleners zoals verpleegkundigen, specialisten, morele consultenten en religieuze begeleiders. De leidraad bevat stof tot nadenken voor iedereen die nu of in de toekomst op een of andere manier betrokken is bij de zorg rond het levenseinde.

Zorgzaam thuis sterven - Isbn : 9038205597 - Uigeverij Academia Press - 10 Euro
auteurs:
Luc Deliens
Freddy Mortier
Reginald Deschepper
Robert Vander Stichele

zie ook www.zorgleidraad.be
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram