Vlaams Instituut Gezond Leven pleit voor gezondheidslabel op voedselverpakkingen

Laatst bijgewerkt: juli 2018
123-logo-nutri-score-06-18.jpg

nieuws

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil een gezondheidslabel op voedselverpakkingen invoeren. Dat moet de consument helpen om in de winkel gezondere keuzes te maken. Het Vlaams Instituut Gezond Leven is voorstander van het Franse ‘Nutri-Score’ label. 

Momenteel bestaat er in België geen uniform gezondheidslabel dat alle voedingsproducenten op hun producten gebruiken. Heel wat bedrijven en retailers introduceren wel eigen gezondheidslabels met elk hun eigen visuele weergave en interpretatie.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven staat hier kritisch tegenover, omdat het leidt tot verwarring bij de consument. Dat is zeker het geval wanneer voedingsproducenten moeten betalen voor het gebruik van zogenaamde ‘positieve’ labels. Die labels maken duidelijk of een bepaald product een betere keuze is binnen een productcategorie. Bovendien is het voor de consument niet altijd eenvoudig om al die verschillende labels correct te interpreteren. 
Daarom pleit het Instituut voor een uniform gezondheidslabel dat door de federale overheid wordt ingevoerd en dat de voedingsindustrie vrijwillig kan gebruiken. 

Nutri-Score 
In 2017 voerde de Franse overheid het ‘Nutri-Score’ label in. Op basis van een algoritme wordt aan een product een kleur in combinatie met lettercode toegekend om een gezondheidsscore te geven. Na invoering van de Nutri-score in Frankrijk blijken de eerste praktijkresultaten echter positief: mensen kopen gezonder. 

Toch blijft het belangrijk dat de effecten van een gezondheidslabel op het koop- en eetgedrag van de Vlaming opgevolgd en geëvalueerd worden. 

Daarnaast pleit het Vlaams Instituut Gezond Leven ervoor om de introductie van een voedingslabel te kaderen in een breder gezondheidsbeleid, waarin ook nog heel wat andere effectieve maatregelen worden genomen. In die zin pleit het Vlaams Instituut Gezond Leven ook voor gezonde drankautomaten op school, een taks op ongezonde voeding of een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen.”


pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt