ad

Skiërs en snowboarders moeten helm gebruiken

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
a-snowboarden.jpg

nieuws Uit Canadees onderzoek bij ruim 1000 skiërs en snowboarders met hoofdletsel en ruim 3000 met andere letsels (controlegroep) blijkt dat een helm de kans op hoofdletsel met ongeveer 29% vermindert. Bij ernstige hoofdletsel waarvoor vervoer per ambulance noodzakelijk was, bleek een verbetering van 56%.
De resultaten bij nekletsel waren minder eenduidig: de resultaten toonden een verbetering van 38%, maar bij nekletsel dat ambulancevervoer noodzakelijk maakte, was mogelijk sprake van een verslechtering van ongeveer 30%. Dit zou er kunnen op wijzen dat helmgebruik het risico op ernstig nekletsel verhoogt, maar de gegevens lieten niet toe om hierover een uitspraak te doen.

zie ook artikel : Skiletsels : andere letsels dan vroeger


bron: BMJ Online, 4 januari 2005

ad


pub