Hoe moet u zelf thuis uw bloeddruk meten?

Laatst bijgewerkt: november 2019
123-man-senior-zelf-RR-meten-bloeddruk-05-18.jpg

nieuws

1. Hoe meten?
Meet de bloeddruk steeds op dezelfde manier. 

• Zorg dat u vanaf een halfuur voor de meting ontspannen bent: geen zware inspanningen, niet koud douchen, niet roken, geen koffie, niet eten…
• Ga ontspannen zitten op een hoge stoel, rechtop en met de benen naast elkaar. Zorg ervoor dat de benen niet gekruist zijn. Draag losse kleren.
• Blijf minstens 5 minuten rustig zitten, zonder te praten, en meet dan de bloeddruk.
• Zorg ervoor dat de arm waaraan u meet ondersteund is. Leg uw onderarm bijvoorbeeld op de leuning van de stoel of op tafel. 
• Breng de bloeddrukmanchet aan om uw ontblote (boven)arm op de hoogte van uw hart. De manchet moet 1 à 2 cm verwijderd zijn van de elleboogplooi en u moet met uw vinger onder de manchet kunnen als deze geplaatst is. De manchetslang ligt op de binnenarm en wijst naar het midden van de handpalm. 
• In principe maakt het niet uit welke arm u gebruikt. De waarden van de metingen mogen echter niet meer dan 10 punten verschillen per arm. Is dit wel het geval dan is het raadzaam om dit met uw huisarts te overleggen, er kan dan sprake zijn van een afwijking.

• Toch wordt meestal aangeraden om steeds aan dezelfde arm te meten:
- ofwel aan de arm waar de hoogste bloeddruk werd gemeten;
- aan de niet-dominante arm. Als u rechtshandig bent, dan meet u links, tenzij de arts anders adviseert. 
• Noteer het tijdstip en de boven- en de onderdruk (of sla het op in het interne geheugen of smartphone).
• Meet de bloeddruk na 2 à 3 minuten nog een keer. Noteer opnieuw de boven- en de onderdruk.

2. Wanneer meten?
Meet uw bloeddruk twee keer per dag telkens rond hetzelfde tijdstip: bij voorkeur in de ochtend voordat u uw medicijnen neemt en 's avonds vóór de maaltijd.
Om uw bloeddruk te meten, voert u twee metingen uit met een tussenpauze van 1-2 minuten, of zoals uw arts het aanbeveelt.

3. Hoe vaak meten?
De frequentie van de zelfmeting hangt af van de reden en het doel van de metingen. Bespreek dit met uw huisarts. 
De European Society of Hypertension en het Belgisch Hypertensie Comité stellen volgende procedure voor zelfmeting voor. 

Aanvangsfase
• Gedurende de eerste week: om het meten te oefenen elke dag 2 metingen ’s morgens tussen 6 en 9u) en 2 metingen 's avonds (tussen 18 en 21u) rond hetzelfde tijdstip (voor medicijninname en voor de maaltijd). Het is aangeraden om de zelfmeting voor de maaltijd of 3 uur erna uit te voeren. 

Het gemiddelde van de metingen wordt als referentie gebruikt voor de opvolgperiode. De metingen van de eerste dag worden niet meegenomen bij het berekenen van het gemiddelde (door mogelijke angstverschijnselen tijdens het aanleerproces). Voor het gemiddelde worden alle geldige waarden van elke meting meegeteld (na uitsluiting van de eerste dag), met een minimum van 12 metingen over 7 dagen.

Opvolgings- en behandelingsfase
• De metingen moeten hetzelfde protocol volgen van de aanvangsfase. Bij een wijziging van het behandelingsschema wordt het gemiddelde gebruikt van de bloeddrukwaarden, genomen over 2 weken, om het effect van de wijziging te evalueren.

• Als de bloeddruk onder controle is, is het aangewezen om de zelfmeting gedurende 1 dag per week verder te zetten, telkens op een andere dag. De frequentie kan verhoogd worden als men slechte therapietrouw of resistente hypertensie vermoedt.

Observatiefase op lange termijn
Voor de observatie op lange termijn moet de procedure elke 3 maanden gedurende 1 week worden herhaald.

4. Hoe moet u de bloeddrukwaarden interpreteren?
Als u de bloeddruk thuis meet, zijn de waarden vaak wat lager (gemiddeld 5 punten lager) dan als de bloeddruk bij uw huisarts wordt gemeten. Bij sommige mensen is de bloeddruk thuis opvallend veel lager dan bij de huisarts. 

• Voor thuismeting is een gemiddelde bloeddruk van lager dan 135/85 goed. Bij andere metingen geldt dat iemand een goede bloeddruk heeft als deze gemiddeld lager dan 140/90 is. De arts kan lagere waarden aanbevelen in geval van diabetes, nierinsufficiëntie of een hoog cardiovasculair risico.
• De gemeten waarden kunnen schommelen. Wisselende bloeddrukwaarden zijn normaal. De bloeddruk verandert bijvoorbeeld onder invloed van stress, lichamelijke klachten, sommige medicijnen en voedingsstoffen, genotsmiddelen, orale anticonceptiva, praten, een volle blaas… Ook is het normaal dat de bloeddruk tijdens de dag schommelt. Een verandering in lichaamshouding heeft ook invloed op de bloeddruk.

• Meet u thuis een verhoogde bloeddruk bij meerdere metingen op verschillende dagen, ga dan naar uw huisarts voor controle. 
• Is de bovendruk 180 of hoger? Neem dan contact op met uw huisarts.
• Heeft u het idee dat uw medicijnen niet goed werken of wilt u bekijken of uw medicijnen moeten worden aangepast? Maak dan een afspraak met uw huisarts. Het is belangrijk dat u niet op eigen houtje de behandeling aanpast of op basis van een thuismeting aan zelfmedicatie begint te doen. 
• Eén keer per jaar maakt u een afspraak om alle risicofactoren voor hart-vaatziekten nog eens met uw huisarts te bespreken. Als er factoren veranderd zijn, bijvoorbeeld als u niet meer rookt en bent afgevallen, dan wordt het risico op hart- en vaatziekten kleiner.

Bronnen
www.domusmedica.be/documentatie/downloads/patienteninformatie/612-zelfmeting-van-bloeddruk/file.html

www.ntvg.nl/artikelen/praktische-vragen-bij-het-zelf-meten-van-de-bloeddruk/volledig

https://belhyp.be/wp-content/uploads/2016/01/TvG_Thuisboeddrukmeting.pdf

https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk/ik-wil-zelf-thuis-mijn-bloeddruk-meten


pub