Pleidooi voor veralgemening spirometrie

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
spirometer.jpg

nieuws Op het Congres van de Belgische Vereniging voor Pneumologie eind november pleitte voorzitter Marc Decramer ervoor om spirometrie systematisch te gebruiken om obstructieve longaandoeningen op te sporen en op te volgen zoals de arts bij zijn patiënten geregeld de bloeddruk meet. Spirometrie is een eenvoudige, pijnloze en zeer betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en vervolgens grafisch uit te beelden. Via deze test kan een arts met zekerheid stellen of iemand aan een obstructieve longaandoening (COPD) lijdt en kan hij ook de evolutie van de ziekte opvolgen. Via spirometrie kan men ook de functie van de kleine luchtwegen meten en op die manier COPD in een zeer vroeg stadium opsporen.

Op 31 maart 2004 organiseerde de Belgische Vereniging voor Pneumologie voor de eerste keer een Nationale Spirometriedag. Bedoeling van die dag was:
• Meer mensen met ademhalingsproblemen (astma en COPD) vroeger opsporen;
• De bevolking vertrouwd maken met de spirometer;
• nagaan in hoeverre testen van de kleine luchtwegen versus grote luchtwegen gestoord zijn bij beginnend COPD en in welke mate deze afwijkingen meer aan COPD dan aan roken gerelateerd zijn.

Obstructieve longaandoeningen worden gekenmerkt door luchtwegvernauwing. De twee belangrijkste obstructieve longaandoeningen zijn astma en COPD . De luchtwegobstructie bij astma is omkeerbaar. De luchtwegobstructie bij COPD is onomkeerbaar en komt voor op oudere leeftijd (zelden voor 45 jaar) meestal als gevolg van jarenlang roken (vandaar ook de populaire benaming ‘rokerslong’). Minstens één Belg op twee die lijdt aan astma of COPD, is niet gekend.
Het initiatief van de Spirometriedag richtte zich tot mensen van veertig jaar en ouder die specifieke symptomen vertonen zoals chronische hoest, piepende ademhaling, aanslepende bronchitis, kortademigheid, en rokers of ex-rokers. Ruim 2600 patiënten boden zich aan in 79 centra en er werden 1901 spirometries uitgevoerd. Bij 12,6% van de onderzochte patiënten werd astma vastgesteld, bij 11,8% COPD en bij 4,3 % een verminderde longfunctie.
Info : www.bvp-sbp.org

zie ook artikel : 'Rokerslong' (COPD)verschenen op : 31/01/2005 , bijgewerkt op 08/08/2019


pub