Reuma: Waarom is een snelle diagnose belangrijk?

Laatst bijgewerkt: februari 2018
logo-reuma-niet-uistellen-art-bellen-02-18.jpg

nieuws

Tot vijftien jaar geleden leidden reumatische aandoeningen vaak tot invaliditeit, zware functiebeperkingen en orgaanfalen. De medische wereld is vandaag echter zo ver gevorderd dat veel van de meer dan 200 reumatische aandoeningen goed onder controle te krijgen zijn. 
Voor alle vormen van reuma is het belangrijk om bij de eerste symptomen een arts te bezoeken en daarmee de kans op de juiste diagnose te vergroten, zodat patiënten eerder een geschikte behandeling kunnen krijgen. Alleen dan kan blijvende schade door reuma voorkomen worden en kunnen ernstige fysieke klachten beperkt worden. Onderzoek heeft aangetoond dat een intensieve behandeling in de eerste twaalf weken na het begin van de eerste symptomen beschadiging van de gewrichten en orgaanschade kan voorkomen, de kans op functiebeperkingen op lange termijn sterk vermindert en de kans op remissie van de ziekte verhoogt.  
Het is dan ook belangrijk de symptomen van een reumatische aandoening te herkennen, zeker als men weet dat 1 op 5 Belgen ooit te maken krijgt met een reumatische aandoening. En dat zijn zeker niet alleen oudere mensen. Reuma kan ook op jonge leeftijd optreden. 

Reumaklachten worden vaak te laat herkend
Veel klachten in de beginfase passen bij andere aandoeningen. Het gevolg is dat reuma aanvankelijk vaak niet wordt herkend. Pas als de schade aan de gewrichten al gevorderd is, komt de patiënt bij de huisarts. Daarom is het belangrijk om bij gewrichtspijn dadelijk de huisarts te consulteren. Deze kan zo nodig doorverwijzen naar een reumatoloog.
Naargelang het soort reuma verschillen de klachten. Er bestaan vier grote groepen van reumatische ziekten. 

1. Ontstekingsreuma’s of artritis
Deze vorm komt vooral voor in gewrichten en pezen en gaat meestal gepaard met pijn, zwelling, warmte, krachtvermindering en/of stijfheid van één of meerdere gewrichten. Deze aandoening kan acuut of chronisch zijn. Voorbeelden zijn reumatoïde artritis, jicht en de ziekte van Bechterew (spondylitis ankylosans).

2. Systeemziekten
Deze gaan meestal gepaard met chronische ontsteking op bindweefselplaatsen, zoals gewrichten, al dan niet in combinatie met de huid, bloedvaten, organen (hart, nieren, longen) of de speekselklieren.

3. Metabool-degeneratieve aandoeningen
Deze aandoeningen zijn een vorm van kraakbeenfalen, bv. artrose. Een andere aandoening binnen deze groep is osteoporose of botontkalking.

4. Weke-delen reuma’s
Deze aandoeningen tasten de omgeving rond het gewricht aan: peesaandoeningen, vormen van spierreuma, fibromyalgie, ...

Welke signalen kunnen wijzen op een reumatische aandoening?

• Ontstekingsverschijnselen in een of meerdere gewrichten, bijvoorbeeld de handen, polsen, knieën of voeten: opgezwollen gewrichten, stijfheid, roodheid en/of warmte rond gewrichten.
Als de ontsteking pas begonnen is, is de zwelling soms nog niet zo duidelijk. U merkt bijvoorbeeld pijn onder de bal van de voeten bij het lopen, u hebt last van stijve vingers of uw handen gaan opzetten.
De ontstekingen kunnen van het ene naar het andere gewricht gaan.
• Aanhoudende pijn in spieren en gewrichten. Vooral 's ochtends of als u lange tijd in dezelfde houding hebt gezeten, kan het gewricht stijf en pijnlijk zijn. Maar de pijn kan ook uw nachtrust verstoren.
• Beperkte beweeglijkheid en flexibilieit van de gewrichten.
• Niet alleen de gewrichten, ook pezen, slijmbeurzen en spieren kunnen aangetast zijn. Dit leidt tot krachtverlies en instabiliteit van de gewrichten.
• Misvorming van gewrichten.
• Extreme vermoeidheid en een gebrek aan energie.

Campagne 'Niet uitstellen, je arts bellen'
ReumaNet, de Waalse zustervereniging CLAIR, de beroepsvereniging van reumatologen KBVR en de Belgische zorgverleners in de reumatologie BeHPR de campagne 'Niet uitstellen, je arts bellen', met de focus op tijdige diagnose bij reumatische aandoeningen.

Bronnen
www.reumanet.be
www.raliga.be
www.reumaliga.be
https://www.nvr.nl/wp-content/uploads/2016/10/Richtlijndiagnostiekreumatoafdeartritis_FINAL-def.pdf
www.thuisarts.nl/gewrichtsklachten/ik-heb-last-van-mijn-gewrichtenverschenen op : 13/03/2018


pub