Vroege maandstonden en vroege menopauze verhogen kans op hart- en vaatziekten

Laatst bijgewerkt: februari 2018
123-txt-hormones-02-18.jpg

nieuws

Vrouwen die voor de leeftijd van 12 jaar hun eerste maandstonden kregen, en vrouwen die voor de leeftijd van 47 jaar hun menopauze hebben, hebben op latere leeftijd een verhoogd risico op een hartziekte of een beroerte. Dat blijkt uit een Brits onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Heart

De studie analyseerde gegevens van een grote gegevensbank van meer dan 500.000 mannen en vrouwen die gedurende tien jaar werden opgevolgd. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen bij aanvang van de studie was 56 jaar. Bij aanvang van de studie had geen enkel van hen een hart- of vaatziekte.

• Vrouwen die hun maandstonden kregen voor de leeftijd van 12 jaar hadden 10 procent meer kans op een hartziekte of een beroerte dan vrouwen die hun maandstonden kregen na de leeftijd van 15 jaar.
• Vrouwen die voor de leeftijd van 47 jaar hun menopauze krijgen, hebben 33 procent meer kans op een hartziekte en 42 procent meer kans op een beroerte dan vrouwen die hun menopauze later kregen.
• Elke misval verhoogde de kans op een hartziekte met 6 procent. Een doodgeboorte verhoogde de kans op een hartziekte met 22 procent en op een beroerte met 20 procent. 
• Hoe jonger de vrouwen hun eerste kind krijgen, hoe groter de kans op een hartziekte of beroerte: per jaar dat het eerste kind later kwam, daalde het risico met 3 procent. 
• Merkwaardig genoeg steeg het risico op een hartziekte (maar niet op een beroerte) ook met 3 procent voor elk kind, en dit niet alleen bij vrouwen maar ook bij mannen. Vrouwen met kinderen hebben een 21 procent hogere kans op een hartziekte dan vrouwen zonder kinderen, bij mannen met kinderen is dit 13 procent. Volgens de auteurs wijst dit erop dat vooral sociale en psychologische factoren een rol spelen, eerder dan biologische factoren die verband houden met de zwangerschap. 

Belangrijk om op te merken is dat het hier om statistische verbanden gaat en dat met dit type onderzoek geen oorzakelijk verband tussen bijvoorbeeld leeftijd van eerste maandstonden of menopauze kan worden bewezen.

De auteurs wijzen er wel op dat het misschien interessant is om deze vrouwen op latere leeftijd extra op te volgen wat hart- en vaatziekten betreft.

Bron
http://heart.bmj.com/lookup/doi/10.1136/heartjnl-2017-312289
http://www.ox.ac.uk/news/2018-01-16-women%E2%80%99s-reproductive-health-linked-risk-heart-disease-and-strokeverschenen op : 24/02/2018 , bijgewerkt op 22/02/2018


pub