Stoppen met roken en de e-sigaret

Laatst bijgewerkt: februari 2018
medicijnjournaal)vid-01-18.jpg

nieuws De afgelopen jaren is de e-sigaret in opkomst, ook voor rokers die willen stoppen met roken. In het Medicijnjournaal van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) gaat dr. Esther Croes van het Trimbos-instituut in op de plaats van de e-sigaret bij het stoppen met roken.


pub