Hoe als ouder omgaan met kinderen die pesten?

Laatst bijgewerkt: January 2018 | 2 reacties
123-zw-w-ruzie-vechten-pesten-01-182.jpg

tips

Het is belangrijk om de situatie te zien als een leerkans. Geloof in het vermogen van uw kind om te leren en te veranderen. Kinderen die anderen kwetsen, ook onrechtstreeks, moeten daarvoor wel de verantwoordelijkheid opnemen. Ze kunnen stappen zetten om de aangerichte schade te herstellen en zo de gevolgen van hun gedrag op zich nemen.

Toon als ouder hoe uw kind gezonde contacten en relaties kan aangaan en een positief lid van de samenleving kan worden, of zelfs een positieve leider en een medestander. Leer uw kind omgaan met iedereen en verschillen aanvaarden.

Wat kunt u als ouders doen?
• Toon uw bezorgdheid als ouder over het gedrag van uw kind, maar wijs je kind niet af. 
• Probeer een voorbeeld te zijn van respectvol en weerbaar gedrag. U agressief opstellen zal heel waarschijnlijk averechts uitpakken en vijandigheid en weerstand opwekken. Uw kind zou ook bang kunnen worden en zich in zichzelf terugtrekken.
• Luister aandachtig naar de beschrijving die uw kind geeft van de voorvallen. Benoem het gedrag duidelijk als pesten.
• Ga in tegen pogingen van uw kind om het gedrag uit te leggen of te verantwoorden (bijvoorbeeld, “Het was maar voor de grap”). Zeg duidelijk dat zo’n gedrag niet aanvaardbaar is en benadruk de schadelijke gevolgen ervan.
• Help uw kind om in te zien wat de gevolgen zijn van pestgedrag. Beschrijf de pijn van het kind dat hij of zij pest of gepest heeft.
• Moedig uw kind aan om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar gedrag en de gevolgen ervan.
• Maak het onderscheid tussen het pestgedrag van uw kind en uw kind zelf. Laat duidelijk verstaan dat het gedrag niet kan, maar zonder uw kind te beledigen of af te wijzen.
• Probeer uw kind niet als ‘pestkop’ te bestempelen. Gebruik een taal die vooral het gedrag benoemt en benadrukt. Laat uw kind merken dat u gelooft in zijn mogelijkheid om na te denken, te leren, te groeien en te veranderen.
• Moedig uw kind aan om keuzes te maken. Laat het ideeën en strategieën bedenken om een einde te maken aan de pestsituatie.
• Laat uw kind nadenken over en toewerken naar een vorm van herstel, als daar een kans is. Hou dan zeker rekening met het kind dat gepest werd, om niet nog meer schade aan te richten.
• Zorg ervoor dat uw kind ten volle de gevolgen van zijn gedrag begrijpt.
• Help uw kind een verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en leer hem/haar zich in anderen in te leven.
• Help uw kind de nodige vaardigheden te ontwikkelen, waardoor het zonder pesten kan. Zoek hiervoor eventueel professionele ondersteuning.

2 reacties

Hoe als ouder omgaan met kinderen die pesten?

door anoniem, 15 April 2018 om 21:06

Als slachtoffer van pesten vraag ik mijzelf af waardoor (en waarom) de pesters altijd de aandacht weten op te eisen. Slachtoffertjes zijn vaak jong voor het leven getekend, waarbij ook valt op te merken dat deze ouders niet weten hiermee om te moeten gaan.

Hoe als ouder omgaan met kinderen die pesten?

door aesata, 6 February 2018 om 06:35

wat hier gaande is, is deze verdomde ingewikkelde samenleving waar mijn zoon met heel veel moeite zich probeert aan te passen omdat ik hem als moeder heb opgevoed geen onderscheid te maken!En lieve slimme jongen die moeilijk word gemaakt!

bekijk alle 2 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nee, bedankt