ad

Wanneer is een operatie voor cataract nodig?

Laatst bijgewerkt: december 2017
123-dr-oogoperatie-chir-12-17.jpg

nieuws

Er bestaan geen geneesmiddelen die cataract kunnen genezen. Een bril, vergrootglas of extra verlichting kunnen het gezichtsvermogen tijdelijk verbeteren, maar cataract zal het zicht langzaam maar zeker verder aantasten. De behandeling van cataract bestaat altijd uit een kleine operatie waarbij de troebele ooglens wordt vervangen door een kunstlens. Ook op oudere leeftijd is een cataractoperatie goed te ondergaan.

Wanneer beide ogen zijn aangetast, worden ze op een verschillend tijdstip geopereerd. Bent u na de operatie aan één oog tevreden over hoe u ziet? Dan is een operatie aan het andere oog (nog) niet nodig. Worden de klachten aan het andere oog erger? Dan kunt u later alsnog een operatie krijgen. Indien het plan is beide ogen te opereren, dient er tenminste twee weken tussen de twee opeenvolgende operaties te zitten. 

Het is een zeer veilige ingreep die zelden complicaties geeft. Indien cataract het enige probleem is aan het oog, mag men in 99 procent van de gevallen een duidelijke verbetering van de gezichtsscherpte verwachten en bovendien is het resultaat meestal blijvend.

Deze operatie wordt grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.

Wanneer is een operatie aangewezen?
Een operatie is zelden dringend. Of en wanneer de ingreep moet gebeuren, is afhankelijk van een aantal factoren zoals de ernst van het gezichtsverlies en de mate waarin dagelijkse werkzaamheden of beroepsactiviteiten in het gedrang komen. Bij beperkte vermindering en wazigheid van uw zicht stelt de oogarts soms eerst nog andere brilglazen voor.

Vroeger werd er gewacht tot de gehele lens troebel was en er al grote gezichtsscherptedaling was. Met de nu beschikbare moderne chirurgische technieken wordt er al geopereerd van op het ogenblik dat de cataract storend wordt in uw dagelijks leven (lezen, werken, hobby’s,…).

Bij kinderen met een aangeboren cataract wordt een operatie zo snel mogelijk, liefst binnen vier maanden, aangeraden. 

Bij oudere kinderen kan de lens vervangen worden vanaf de leeftijd van vijf jaar. Er bestaan echter nog onvoldoende studies om de evolutie op lange termijn te kennen.

Verschillende soorten kunstlenzen
Tijdens een onderzoek voor de operatie wordt de optimale sterkte van de kunstlens bepaald, zodat uw gezicht zo goed mogelijk wordt hersteld. De verschillende mogelijkheden worden met u persoonlijk besproken op basis van de resultaten van de oogmetingen bij u uitgevoerd.

• Meestal wordt de monofocale kunstlens gekozen waarmee u na de ingreep goed in de verte kunt kijken (zonder correctie of met slechts een lichte bril). Er is dan wel een leesbril nodig voor activiteiten dichtbij. 

• Eventueel kan een multifocale lens geplaatst worden zodat u geen bril meer nodig hebt voor ver noch voor dicht. 

• Ook astigmatisme kan door een speciale, zogenaamd torische lens gecorrigeerd worden. 

• Indien vroeger een enkelzichtlens tijdens een cataractoperatie werd ingebracht en u nu ook zonder bril wenst te lezen en ver te zien bestaat de mogelijkheid om zelfs jaren na de oorspronkelijke cataractopeatie nog een bijkomende implantlens in te brengen in het oog om aldus een goed zicht voor ver en dicht te geven zonder dat er een bril moet gedragen worden. 

zie ook artikel : Hoe kunt u cataract voorkomen?

Bronnen
www.uza.be/behandeling/cataract
www.uzleuven.be/nl/cataract
www.oogheelkunde.be/cataract/
www.gezondthuis.be/artikel/hoe-herken-je-cataract
www.oogarts-diest.be
www.braille.be/nl/documentatie/oogaandoeningen/cataract
www.oogheelkunde.org/sites/www.oogheelkunde.org/files/richtlijnen/Cosultkaart%20Cataract.pdf
www.oogheelkunde.org/sites/www.oogheelkunde.org/files/richtlijnen/Definitieve%20versie%20richtlijn%20Cataract-zonder%20infectiepreventie-november%202016.pdf




ad


pub