ad

Stop bij voorkeur niet-medicamenteus met roken

Laatst bijgewerkt: november 2017
123-sigaret-stop-roken-05-16.jpg

nieuws

Gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken heeft de voorkeur. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) verwijst in de recent herziene behandelrichtlijn Stoppen met roken daarvoor naar de zorgmodule Leefstijl Roken. 
Medicamenteuze behandeling kan hierbij volgens het NHG wel een aanvulling zijn, met nicotinevervangende middelen als eerste keus. Nortriptyline, bupropion en varenicline behoren tot de tweedekeusmiddelen.

De keuze voor een van deze middelen hangt onder meer af van contra-indicaties en prijs. Nortriptyline is het goedkoopst maar is gecontra-indiceerd bij hart- en vaatziekten. Varenicline is duurder, maar waarschijnlijk iets effectiever en kent geen absolute contra-indicaties, wel relatieve. 

Voor de e-sigaret is volgens het NHG geen plaats, vanwege onzekerheid over effectiviteit en veiligheid op de lange termijn.


ad


pub