15 procent werknemers wordt gepest op het werk

Laatst bijgewerkt: November 2017
123-stress-pesten-werk-11-17.jpg

nieuws

Maar liefst 14,8 procent van de werknemers in ons land ervaart minstens wekelijks pesterijen op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waarvoor meer dan 17.000 Belgische werknemers bevraagd werden. Mannen (17,7%) worden vaker gepest dan vrouwen (12,9%) en ook jonge werknemers (jonger dan 45) blijken vaker het mikpunt van pesterijen dan 45-plussers, al is het verschil klein: 15,2% versus 14,2%.

Pesten op het werk wordt gedefinieerd als een situatie waarin een werknemer doelwit is van negatief sociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn lastiggevallen, beledigd of uitgesloten worden, roddels, en informatie achterhouden waardoor je werktaken negatief beïnvloed worden. In het onderzoek van IDEWE werd gevraagd of werknemers dit gedrag de afgelopen zes maanden regelmatig – minstens wekelijks – hebben ervaren.

Vooral in industrie en overheid 
Wanneer we kijken naar de verschillen per sector, dan vallen vooral het onderwijs en de gezondheidszorg in positieve zin op. In vergelijking met andere sectoren ervaart een relatief klein aandeel van de bevraagde werknemers binnen deze sectoren minstens één pestgedrag per week (resp. 10,8% en 13,3%). In de industrie sector ervaart maar liefst 1 op 5 werknemers (21,3%) minstens wekelijks pesterijen op het werk. Vergelijkbare cijfers vinden we bij de overheid waar 19,7 procent van de werknemers meer dan eens per week pesterijen ervaren.
 
De oorzaken van pesten op het werk situeren zich zowel op het niveau van het werk dat iemand uitvoert als op het niveau van het individu zelf. Werk-gerelateerde aspecten zijn bijvoorbeeld rolconflict (het ervaren van tegenstrijdige verwachtingen) en rolambiguïteit (onduidelijkheid met betrekking tot de jobinhoud), een hoge werkdruk of jobonzekerheid. Ook aspecten binnen het bedrijf zelf, zoals organisatieveranderingen of een competitief klimaat kunnen aanleiding geven tot pestgedrag. Op individueel niveau zijn er persoonlijkheidskenmerken zoals verlegenheid, overgevoeligheid en achterdocht, die werknemers kwetsbaarder maken voor pesten op het werk.

Wat kunnen we er aan doen?
Maak pesten op het werk bespreekbaar in de organisatie en stel een beleid op voor zowel de melding van problemen als de aanpak. Voelt een collega zich gepest, dan blijft hij of zij best niet alleen met het probleem zitten. Het bespreken met de vertrouwenspersoon of preventieadviseur is dan aangewezen. Zij helpen om de gepeste persoon weerbaarder te maken en grenzen aan te geven. Ook coachen ze de collega in het bespreekbaar maken van het probleem bij de leidinggevende. Pesten op het werk is immers vaak een uiting van een onderliggend probleem in de organisatie, zoals bijvoorbeeld te hoge werkdruk. Als leidinggevende is het daarom belangrijk deze onderliggende oorzaken op te sporen en ze vanuit het team aan te pakken.

bron: www.idewe.be
verschenen op : 14/11/2017 , bijgewerkt op 13/11/2017

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub