Pijn en Homeopathie

Laatst bijgewerkt: October 2015 | 43 reacties
In dit artikel
Pijn en Homeopathie

dossier Het is van het allergrootste belang om altijd eerst een volledige medische diagnose te stellen vooraleer met een of andere therapeutische benaderingswijze te beginnen. Aangezien pijn een signaal is moet steeds het antwoord gevonden worden op deze eerste vraag: waarom deze pijn bij deze patiënt ?

homeopat-pil-170_400_06.jpg
Indien de pijn, bijvoorbeeld, afkomstig is van een tandabces, dan spreekt het voor zich dat men best een antibioticum gebruikt en de tandarts bezoekt; hier volstaat het niet om een pijnstiller in te nemen. In deze gevallen kan homeopathie aanvullend worden gebruikt omdat de pijn erdoor kan worden verminderd door de gevoeligheid van de patiënt te behandelen en het genezingsproces te versnellen zelfs als andere medische behandeling nodig is. In dit geval wordt homeopathie gebruikt als aanvulling op de conventionele behandeling. Er is hier geen sprake van concurrentie maar van complementariteit tussen homeopathie en de andere behandelingen die eventueel nodig zijn.

Homeopathie wordt een alternatief wanneer andere manieren van behandelen gefaald hebben, te ontraden zijn en/of niet verdragen worden. Daarom wordt vooral bij chronische ziekten een beroep gedaan op homeopathie. In deze gevallen, meer nog dan in acute gevallen, zal het 'pijn'-signaal geïntegreerd worden in het geheel van het klinische beeld dat de patiënt vertoont (globalisatie). De geneesheer-homeopaat zal ook zeer veel aandacht besteden aan de 'modaliteiten' van elk symptoom (omstandigheden met betrekking tot optreden, verslechtering, verbetering) want de keuze van de remedie zal worden aangepast aan elk reactief aspect, aan elke patiënt (principe van de gelijksoortigheid). Homeopathische geneesmiddelen worden altijd verdund en gedynamiseerd om de toxische effecten ervan te vermijden. Het merendeel van de gebruikte verdunningen zijn echter nog zeer gewichtsafhankelijk; men streeft echter eerder een reactie van de patiënt op het geneesmiddel na dan een directe werking van het medicament.

Indicaties

Aan de hand van steeds duidelijker gevallen kan men de efficiëntie ervan beginnen aantonen voor bepaalde indicaties waarin homeopathie aangewezen kan zijn als behandeling waar men het eerst voor kiest. Indien men enkel de diagnoses weerhoudt waar pijn de voornaamste klacht van de patiënt is, kan men, bijvoorbeeld, verwijzen naar :
reumatoïde artritis, fibromyalgie, spierpijn tengevolge van sportbeoefening en verschillende algemene pijnen, migraine, het premenstrueel syndroom, de ziekte van Crohn. Toch kan homeopathie in bijna alle klinische gevallen als hulpbehandeling gebruikt worden.
Vaak is de vraag niet : 'Kan homeopathie helpen bij ziekte x ?', maar eerder : 'Kan homeopathie voor een dergelijke patiënt een gezondheidsvoordeel opleveren?'

Het blijft absoluut noodzakelijk om de pijn waaraan een patiënt lijdt op een 'geïntegreerde' manier aan te pakken, en gebruik te maken van alle medische mogelijkheden waarover men vandaag de dag kan beschikken.

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die de natuurlijke homeostase van het lichaam en de immuunrespons stimuleert. Ze werkt volgens het gelijksoortigheidsprincipe, wat betekent dat de symptomen worden behandeld door een middel bereid met een substantie die gelijkaardige symptomen zou veroorzaken bij een persoon met een goede gezondheid.

Van een rauwe ui, bijvoorbeeld, krijg je tranende ogen en een lopende neus. Zo kan men met een geneesmiddel dat wordt bereid op basis van ui, Allium cepa, patiënten behandelen die deze symptomen vertonen, indien ze bijvoorbeeld lijden aan acute aanvallen van allergische rinitis met irriterend lopen van neus en ogen. Hetzelfde geldt voor remedies tegen pijn.

De homeopathische geneesmiddelen worden bereid met een procédé van herhaalde verdunningen (de eerste is de moedertinctuur) en dynamisering (krachtig schudden). De homeopathische geneesmiddelen worden een voldoende aantal keren verdund, zijn daardoor volledig ongevaarlijk en dus zeer goed geschikt voor de behandeling van kinderen, bejaarden, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven; de behandeling blijft onder controle van een gekwalificeerd geneesheer.

Homeopathie blijkt bijzonder efficiënt in de behandeling van chronische of recidiverende ziekten zoals eczema, artritis, astma en het premenstrueel syndroom ; het merendeel van deze diagnoses reageert immers niet goed op de klassieke geneeskunde. Homeopathie kan eveneens worden gebruikt als aanvulling op de klassieke geneeskunde, bijvoorbeeld om de patiënten te helpen bij het overwinnen van de secundaire effecten van behandelingen als chemotherapie en radiotherapie. Aangezien pijn vaak een signaalfunctie heeft, zal men ervoor zorgen dat pijn wordt geïntegreerd in de globale aanpak van elke patiënt.
De tegenstanders van homeopathie beweren dat de werking van homeopathie berust op het placebo-effect. Recente studies komen echter tot het besluit dat de effecten die in de homeopathie verkregen worden niet enkel het gevolg kunnen zijn van het placebo-effect.

bron: Dr Michel Van Wassenhoven, Voorzitter Homeopathische Nationale Beroepsvereniging
verschenen op : 01/03/2005 , bijgewerkt op 29/10/2015

43 reacties

Pijn en Homeopathie

door anoniem, 2 November 2015 om 22:58

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg concludeerde op basis van een systematisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur dat er geen enkel bewijs is dat homeopathie beter zou werken dan placebo. Dit artikel bevat misinformatie.

ritalin

door ghyselen, 30 September 2008 om 06:04

Mijn beste, Het is weldegelijk "rilatin".

homoeopatie

door Roland, 19 May 2007 om 22:52

homoeopatie is te proberen met de chemie kan kreveren het help goed bij mijn katten waarom niet voor ons wij eten meeste pillen van gans de wereld de macht van deze industrie is ongelooflijk

opnieuw harde klap voor de homeopathie

door anoniem, 29 November 2005 om 13:03

De waarheid ligt inderdaad ergens in het midden, alhoewel dat ik er van overtuigd ben dat commercie (in beide kampen) dikwijls de overhand haalt. Uiteindelijk gaat het maar om één ding en dat is genezing. Deze kan je verkrijgen door het toepassen van de juiste "medische voorschriften" aan de patient te geven. Daar gaat het fout. De allopatische geneeskunde ziet elk ziektebeeld als een afzonderlijk ding, en behandelt het dan ook zo. Ontstoken galblaas, we doen iets aan de galblaas, we snijden ze weg bv. Inderdaad probleem van de ontsteking is opgelost. Er werd echter geen onderzoek gedaan naar de oorzaken en naar alle oplossingen, die misschien beter zijn voor de patient, want die zit nu zonder galblaas, een toch niet onbelangrijk orgaan. Daar kreeg dus de commercie de overhand en de misschien onnodige operatie werd toch uitgevoerd. Ik ken mensen die behandeld werden voor hoge bloeddruk en zware medicatie kregen toegediend terwijl dat ze gewoon chronisch gedehydrateerd waren. Vele chronische patienten krijgen te horen dat ze niet genezen kunnen worden, ze worden op medicatie gehouden om de ziekte in toom te houden, da's alles. Vele chronische ziekten kunnen gewoon verholpen worden met een drastische verandering van levenswijze en voedingspatroon. Dus daar loopt het fout, men geeft steeds een "medicatie-antwoord" op een ziekte, terwijl dat soms dikwijls helemaal niet nodig is. De alternatievelingen zijn soms kwakzalvers, inderdaad die lopen er zeker rond, daar kom je niet omheen, maar is een dokter in de geneeskunde die iemand met dehydratatie behandelt als een hypertensiepatient ook geen kwakzalver ? Ik vind van wel, maar men gebruikt die term in die context niet omdat deze persoon in kwestie tot het establishment hoort en een dik diploma op zak heeft. Het zit in de natuur van de mens om zulke authoriteiten te vertrouwen. Een alternatieve dokter die gewoon zegt om meer water te drinken wordt beschouwd als een kwakzalver, tja, als je het zo leest, inderdaad, iemand met zo een ziekte als hypertensie gewoon genezen met water, allez nu ! Het is echter zo dat de wetenschappelijk basis daarvan vast staat, en als je deze uitlegt aan een arts dan staat hij/zij versteld dat ze dat niet wisten en ze onderschrijven dikwijls de principes van dit nieuwe paradigma. In het algemeen is alternatieve geneeskunde zachter maar niet altijd effectief, maar dat laatste geldt ook voor de allopatische, waar ook mensen niet genezen worden en ook dikwijls bezwijken aan de bijwerkingen van medicatie, dat wordt teveel verzwegen. De cijfers zijn nochthans niet om te lachen. Natuurlijk doet de reguliere geneeskunde ook fantastische dingen, uiteraard en een dikke pluim daarvoor. Wat ik niet goed vind is dat men in alle kampen dikwijls pillen en middeltjes voorschrijft (chemisch of natuurlijk), maar soms ligt de oorzaak gewoon bij de levenstijl en voeding of kan deze heel ondersteunend werken bij genezing. Daarom werkt medicatie soms gewoon niet, omdat de onderliggende oorzaak blijft. Je zou ze kunnen beschrijven als ondervoeding, een metabolisch onevenwicht. Het is ook zo dat ieder mens veschillend is en de generalisatie op dat gebied maakt ook dat mensen die teveel verschillen gewoon uit de boot vallen en niet genezen bij een bepaalde therapie. Je ziet aan de voeding van ziekenhuizen bv dat daar helemaal geen aandacht wordt aan besteed. Als je in een ziekenhuis niet naar de grote WC kan gaan dan krijg je een laxeermiddel terwijl lijnzaad een vele betere oplossing zou zijn. Patienten krijgen gekookt eten uit een grootkeuken, geen verse vruchten- en groentesappen en zeer weinig om niet te zeggen geen voedingsmiddelen waarvan geweten is dat ze om zijn minst ondersteunend kunnen werken bij genezing. Natuurlijk, dit kost bakken meer geld, en dat kan niet. De commercie krijgt weeral de overhand. De natuurgeneeskunde is meer geneigd om levenstijl en voeding aan te pakken samen met het geheel van de mens en het ontstaan van ziektes als oorzaak van een onderliggende onevenwichtigheid. De grootste kritiek die ik heb op de geneeskunde van beide kampen is dat er te weinig aandacht besteed wordt aan preventie van ziektes. Inderdaad, als iedereen supervoeding zou eten, doelgerichte genezende voeding die het lichaam zelf de kans geeft om een geneesmachine te worden, dan zouden er veeeeeel minder winsten gemaakt worden en enkel de groenteboer wordt er beter van. Conclusie : - commercie komt voor het welzijn van de patiënten - de reguliere geneeskunde heeft totaal geen kaas gegeten van de genezende en ondersteunende effecten van voeding, beweging en zonnestralen en is compleet vervreemd van de natuur. - de alternatieve geneeskunde zou betere reglementeringen en controles moeten krijgen. Een degelijke opleiding zou ook een beding moeten zijn. - er zou eigenlijk maar 1 soort dokter mogen zijn, hij/zij die zijn patiënt de juiste therapie voorschrijft, zij het nu regulier of alternatief of een combinatie van de 2. - er is nog veel werk aan de winkel om tot een systeem te komen dat eerlijke geneeskunde aanbied. Enkel goed geïnformeerde patiënten kunnen de industrie daartoe dwingen, en daar ligt juist het probleem. Belangenvermenging tot op het gouvernementeel niveau beslist maar al te vaak wat we wel en niet te horen krijgen.

bekijk alle 43 reacties

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub